Ultima sută de metri pentru înscrieri în programul „Femeia Antreprenor”

Ministerul Antreprenoriatului si Turismului derulează în această perioadă programul „Femeia Antreprenor”, iar termenul maxim până la care se mai pot depune cereri de finanțare este 28 septembrie, ora 20.

Prin acest program, firmele deținute în proporție de minim 50% de femei (indiferent că sunt nou înființate sau au istoric) pot obține o finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 lei (aproximativ 40.000 euro), pentru dezvoltarea/demararea unei afaceri.

Cine poate primi finanțare

Firmele care aplică trebuie să îndeplinească următoarele condiții: * să fie societăți comerciale cu capital integral privat (inregistrate în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale sau a Legii 1/2005 privind cooperatia oari în baza OUG nr.6/ 2011) * să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii – IMM (cu până 249 angajați) * să dețină capital integral privat * să nu aibă datorii la bugetul de stat (firmele care au datorii eșalonate nu sunt eligibile) * să se angajeaze să creeze minim un loc nou de muncă, pentru o finanțare de 100.000 lei sau minim două locuri de muncă noi, pentru o finanțare de 200.000 lei * să asigure o cofinanțare ântre 5% – 15% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Nu sunt eligibile firmele care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cadrul edițiilor anterioare ale programului ”Start Up Nation”, inclusiv ediția 2022, sau în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, conform OUG 130/2020 ori în cadrul schemei de ajutor de stat HORECA, conform OUG nr. 224/220.

Bugetul proiectului trebuie să includă o componentă de dezvoltare durabilă, în valoare de minim 5% din valoarea finanțării (panouri fotovoltaice, panouri solare, pompe de căldură, vehicule 100% electrice – biciclete, trotinete, motociclete, mopede, autoturisme etc.), pentru care se primeste punctaj la evaluare.

Bugetul proiectului mai trebuie să includă, obligatoriu, „pachetul digital” format din una sau mai multe dintre următoarele: * site de prezentare a activității * magazin on-line * cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting * cheltuieli de promovare a site-ului/ magazinului on-line * soft/ softuri necesar/ necesare desfășurării activității * semnatură electronică * echipamente IT * tehnică de calcul tip PC, format din unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete; pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

De asemenea, bugetul proiectului va include, obligatoriu, și două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei, plasate una în interiorul și alta în exteriorul locației de implementare.

Trebuie menționat că se acordă 10 puncte angajamentului de a prezenta, până la momentul depunerii decontului, a dovezii înregistrării la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci a unui drept de proprietate industrială ( de exemplu semne distinctive ale activității fabricii /comerț / serviciu, firmă și emblemă comercială, invenții, know-how, desene și modele industriale, modele de utilitate).

Care sunt cheltuielile eligibile
Banii pot fi cheltuiti pe: * achiziția de echipamente din categoria mijloacelor fixe, grupele 2.1, 2.2 și 2.3 din Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe * achiziţionarea de spaţii de lucru, mijloace de transport (autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare de maxim 50.000 lei și maxim un autoturism / beneficiar), iar mijloacele de transport 100% electrice sunt eligibile în proportie de 100% * achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale * salarii, utilități, servicii de contabilitate și cheltuieli aferente chiriilor pentru spaţii de lucru; pentru cei care creează un singur loc de muncă, valoarea totală a acestei categorii de cheltuieli este de maxim 30.000 lei, iar pentru cei care creează două locuri de muncă, valoarea este de 60.000 lei * pachet digital (voucher de digitalizare), obligatoriu, în valoare de minim 25.000 lei * active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică * cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene pentru asociatul/ acționarul/ angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei/persoană * taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA, conform Codului Fiscal * consultanţă pentru întocmirea documentaţiei, în vederea obţinerii finanţării şi/sau pentru implementarea proiectului * două plăcuțe informative (obligatorii), în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile * cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut