Trei absenți la ultima probă scrisă a Bacalaureatului de toamnă, la Cluj

Ultima probă scrisă din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, proba la Limba și literatura maternă – proba E.b), pentru candidații care au studiat în limba minorităților naționale, s-a desfășurat, vineri, la Cluj, fără incidente.

La această probă au fost prezenți 40 de candidați, iar 3 candidați au absentat. Pentru 55 de candidați, înscriși la această sesiune a examenului național de Bacalaureat, nota obținută la proba E.b). este recunoscută din sesiunile anterioare.

În județul Cluj, nu s-au înregistrat situații care să impună desfășurarea acestei probe cu subiecte de rezervă și nici situații de fraudă sau tentativă de fraudă – a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă, într-o limbă de circulație internațională, precum și evaluarea competențelor digitale se vor desfășura în perioada 22-29 august.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 31 august. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în centrul de examen, în intervalul orar 12:00–18:00 sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierele centrelor de examen, sens în care candidații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de părinții/ reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate în 3 septembrie.

Reamintim că nota minimă de promovare, pentru fiecare probă scrisă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului național de Bacalaureat este cel puțin 6 (șase).

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut