Titularizare, final: Promovabilitate de 87,47% în județul Cluj

Rata finală de promovabilitate (note peste 5.00) la concursul de Titularizare, la Cluj, este de 87,47%.

11 candidați au obținut nota 10 (zece), 1.187 candidați (87,47%) au obținut note peste 5.00, iar 778 candidați (57,37%) au obținut note peste 7.00 – a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Conform sursei citate, în județul Cluj au fost depuse 314 solicitări pentru reevaluarea lucrărilor scrise. Dintre acestea, 298 de contestații au fost admise. 198 de lucrări au înregistrat note mai mari decât cele obținute în evaluarea inițială, 100 lucrări au fost reevaluate sub nota obținută inițial, iar 16 lucrări nu au înregistrat modificări ale notelor acordate inițial. Procentul notelor între 7.00 și 9.99 obținute de către candidații care au susținut proba scrisă la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar a crescut cu 2,77%, de la 54,6% la 57,37%.

În județul Cluj, la proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar, desfășurată miercuri, 21 iulie, s-au prezentat 1.412 candidați, din cei 1.729 de candidați înscriși, iar 55 dintre candidați s-au retras din motive personale sau medicale. În centrele de evaluare, constituite la nivel național, au fost transmise spre evaluare 1.357 de lucrări din județul Cluj, iar o lucrare a fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei.

La nivel județean sunt disponibile 74 posturi didactice/ catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (5 în mediul urban și 69 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/ specializări: educatoare limba romană, fizică, educatoare/ educator învățământ special.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin ordonanță de urgență.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 4 – 5 august 2021.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut