Termenele de depunere ale situațiilor financiare anuale

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Cluj-Napoca a anunțat care sunt termenele de depunere a situației financiare anuale pentru diferite tipuri de contribuabili.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 diferă, în funcție de tipul entității raportoare, astfel că 30 mai 2022 este data limită de raportare pentru societățile, societățile / companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spațiului Economic European.

Celelalte persoane prevăzute la art.1, alin.(1) – (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 au obligația depunerii situațiilor financiare anuale în 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, trebuie să depună o raportare contabilă anuală în 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, iar entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, trebuie să depună o declarație pe propria răspundere (formular S1046) în 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Se menține obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, la contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2021, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile financiare anterioare celui de raportare.

D.G.R.F.P Cluj-Napoca recomandă depunerea în formă electronică.

Nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul menționat, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, se sancționează conform art. 42 din Legea nr. 82/1991.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut