Tentativă de fraudă în numele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiuscală (ANAF) afirrmă că, la sesizarea unui contribuabil, a identificat o persoană folosea, fără drept, o calitate oficială – inspector superior ANAF – și solicita sume de bani în numele instituției, solicitarea frauduloasă fiind transmisă de pe o adresă de email care nu aparține instituției, anafro@europe.com.

Conform ANAF, prin acea adresă de email au fost transmise un termen limită pentru depunerea banilor, suma solicitată (2178 USD!) precum și metoda de plată – crypto monede! Aceste elemente, nespecifice unei instituții de stat, au dat de gândit contribuabililui, care a contactat administrația fiscală din raza domiciliului, singura acțiune recomandabilă în situația în care orice contribuabil are suspiciuni cu privire la situația fiscală proprie.

ANAF menționează că orice persoană fizică ce urmează a fi supusă verificării situației fiscale personale va primi un aviz de verificare, care cuprinde temeiul juridic al verificării, data de începere a verificării, perioada ce urmează a fi supusă verificării, posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării (amânarea se poate solicita o singură dată, pentru motive justificate), solicitarea de informaţii şi înscrisuri pentru verificare, solicitarea de depunere a declarației de patrimoniu și de venituri.

Avizul mai conține: * rubrica „persoana de contact” care se completează cu numele și prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali și numărul de telefon la care acesta poate fi contactat * mențiunea că la data începerii verificării situației fiscale personale, persoana fizică este invitată să se prezinte la sediul (locul unde se va desfășura verificarea situației fiscale personale) organului fiscal emitent al avizului, cu precizarea adresei acestuia. Avizul de verificare este comunicat persoanei fizice cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării situației fiscal personale, prin modalitățile stabilite la art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Odată cu avizul de verificare, persoana fizică este înștiințată asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege ce-i revin în desfășurarea procedurii de verificare a situației fiscale personale.

La data începerii verificării situaţiei fiscale personale sau cu ocazia primei întâlniri, organul fiscal trebuie să prezinte persoanei fizice verificate legitimaţia şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului fiscal.

ANAF atenționează că eventualele sume de plată (creanțe fiscale) pot rezulta doar ca urmare a derulării unei verificări a situației fiscale personale, acestea fiind evidențiate în actul administrativ fiscal (decizie de impunere) emis de organul de verificare și comunicat persoanei fizice verificate.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut