Starea de alertă pe teritoriul României – prelungită cu 30 de zile

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat în şedinţa de marţi o hotărâre prin care se propune prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu menţinerea măsurilor în vigoare, la care se adaugă o serie de excepţii.

Potrivit CNSU, aceste excepţii sunt:

* eliminarea interdicţiilor de circulaţie a persoanelor;

* creşterea intervalului orar în care este permisă desfăşurarea activităţilor cu publicul pentru toţi operatorii economici, inclusiv pentru competiţiile sportive şi activităţile cultural artistice între orele 5,00 – 22,00;

* eliminarea obligativităţii purtării măştii de protecţie pentru toate spaţiile publice deschise neaglomerate;

* eliminarea restricţiilor referitoare la programul operatorilor economici de tipul restaurantelor şi cafenelelor în perioadele 24.12.2021 – 25.12.2021 şi 31.12.2021 – 01.01.2022;

* permiterea accesului în cadrul operatorilor care comercializează produse nealimentare, centrelor şi parcurilor comerciale şi pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid;

*permiterea cazării în structurile de primire turistice şi pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid;

* permiterea accesului tuturor persoanelor în cadrul spaţiilor de comercializare a produselor nealimentare, cu suprafaţa mai mică sau egală de 200 mp, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană.

Prezentăm integral textul Hotărârii CNSU:

„HOTĂRÂRE nr. 112 din 07.12.2021

privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 05.12.2021, realizată la nivelul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei,

luând în considerare propunerile formulate în cadrul şedinţei de lucru organizate în data de 05.12.2021 la sediul Guvernului României sub conducerea Primului Ministru şi cu participarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi Institutului Naţional de Sănătate Publică,

ţinând cont de măsurile deja întreprinse la nivel naţional pentru creşterea capacităţii unităţilor sanitare în vederea acordării asistenţei medicale de specialitate pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv prin limitarea internărilor şi intervenţiilor medicale ce nu reprezintă urgenţe de sănătate şi transformarea unor unităţi sanitare în spitale dedicate tratamentului acestora,

în contextul necesităţii menţinerii condiţiilor socio-economice necesare desfăşurării activităţilor specifice economiei naţionale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13, art. 17, art. 19, art. 21, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) şi (3), art. 45 alin. (1) şi art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) şi n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul naţional, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.12.2021.

Art. 2 – Măsurile de prevenire şi control a infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2, propuse a fi adoptate începând cu data de 09.12.2021, în contextul epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situaţia aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administraţiei publice centrale.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ”

Hotărârea CNSU intră miercuri în şedinţa de Guvern, pentru dezbatere şi adoptare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut