Sprijin financiar pentru tineri de peste 230 de milioane de euro

Datele prezentate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene arată că prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 (PEO), ce urmează fi aprobat în curînd de Comisia Europeană, vor fi alocate aproximativ 230 de milioane de euro pentru valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii.

Prin acest nou program european vor fi alocate fonduri consistente pentru: * formarea competențelor antreprenoriale, tutorat / mentorat, asistență / consiliere / coaching pentru tineri cu inițiativă în organizații, role models, formare în management de proiect, organizațional sau strategic, schimb de experiență cu tineri români din diaspora * acordarea de granturi pentru creare de noi locuri de muncă prin inițierea de afaceri, inclusiv în zona economiei sociale (start-up) sau incubatoare de afaceri pentru care se vor pune la dispoziție inclusiv spațiile în cadrul construcțiilor lipsite de folosință, aflate în proprietatea publică a UAT * asistență și consultanță post-înființare.

Studenții români au înființat peste 1.300 de firme

De remarcat că la programului naţional Innotech Student adresat studenților, doctoranzilor și cursanților înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior au participat 22.000 de studenţi la cursuri de antreprenoriat, și au fost înființate peste 1.300 de companii care oferă mai mult de 3.300 de locuri de muncă.

Apelul de proiecte Innotech Student a fost deschis în iulie 2020 și finalizat la 30 septembrie 2020, fiind depuse 351 de cereri de finanţare în valoare de 680 milioane de euro. Bugetul inițial al programului, în valoare de 20 de milioane de euro, a fost suplimentat ulterior la 134 milioane euro. Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită a fost stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, astfel: * ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create * ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create * ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create * ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.

În cadrul programului au fost finanțate 66 proiecte prin care au fost sprijiniți pentru tranziția de la școală la viața activă peste 22.000 studenți, doctoranzi și cursanți înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Au fost sprijinite 1.300 noi întreprinderi și au fost create peste 3.300 noi locuri de muncă.

Prin Acordul de asistență tehnică semnat în anul 2017, Banca Mondială a acordat sprijin pentru implementarea Programului Operațional Capital Uman prin intermediul căruia sau finanțat proiectele depuse în cadrul programului Innotech Student.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut