Sprijin financiar pentru fermieri

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că efectuează, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), plata ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal și crescătorilor de animale din sectoarele suin şi avicol.

Pentru producătorii agricoli din sectorul vegetal suma autorizată la plată este de peste 56,4 milioane lei și se acordă solicitanților care au accesat această formă de ajutor de stat. Valoarea grantului financiar unitar este de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei/euro.Suma care se acordă beneficiarilor este obținută prin înmulțirea grantului financiar unitar, exprimat în lei/hectar, cu suprafața declarată cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022, exprimată în hectare și nu poate depăși valoarea maximă de 175.000 lei/ beneficiar.

Pentru crescătorii de animale din sectoarele suin şi avicol suma autorizată la plată este de 129.166.260,85 lei, și se acordă solicitanților care au accesat această formă de ajutor de stat, astfel: * 66.094.375,68 lei de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale * 63.071.885,17 lei din finanțare externă nerambursabilă. Valoarea totală acordată pentru fiecare beneficiar din sectorul suin este calculată în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 150.000 euro. Valoarea totală acordată pentru fiecare beneficiar din sectorul avicol este calculată în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 100.000 euro. Suma totală de 129.166.260,85 lei este defalcată astfel: * 71.759.029,21 lei pentru creșterea și/sau îngrășare și/sau reproducția suinelor * 57.407.231,64 lei pentru creșterea și/sau reproducția și/sau incubația păsărilor. Cursul valutar este cel stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei/euro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut