Sprijin financiar pentru apicultori

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că apicultorii şi formele asociative apicole legal constituite pot depune cereri de intenţie pentru accesarea Programului Naţional Apicol (PNA) până la 31 mai 2021.

Sprijinul se acordă pentru măsura A „Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori”, pentru formele asociative apicole legal constituite, respectiv pentru acţiunile C.4. „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă / pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral” şi D.3. „Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită / multiplicare”.
Cererile de intenţie împreună cu documentele ataşate cererii pot fi scanate / fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail a Centrului Judeţeansau pot fi depuse la registratura Centrului (APIA Cluj – Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18, tel: 0264-456.454, 456.455, e-mail: apia.cluj@apia.org.ro).

Formularul cererii de intenţie împreună cu alte informaţii detaliate privind accesarea PNA se găsesc pe site-ul APIA (www.apia.org.ro), la secţiunea Măsuri de Piaţă-Apicultură-Anul 2021, dar este la dispoziţia solicitanţilor şi prin funcţionarii Centrelor naţionale ale Agenţiei.
Numai solicitanţii care vor depune cererea de intenţie pentru măsurile menţionate au dreptul să depună cererea de plată prin care vor solicita sprijin pentru acelaşi produs / produse din cererea de intenţie. Astfel, cererile de plată pentru măsurile vizate se pot depune până la 31 iulie 2021. Plata sprijinului financiar se va efectua de APIA după controlul tuturor cererilor de plată şi după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare măsură.
Valoarea sprijinului financiar alocat anului 2021 pentru Programul Naţional Apicol este de 51,128 milioane de lei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut