Sprijin financiar pentru 7 unități de învățământ clujene, afectate de fenomenele meteorologice extreme

Guvernul României a aprobat, în ședința de miercuri, 28 iulie, repartizarea sumei de 1.551.000 lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educației pe anul 2021, pentru executarea lucrărilor de investiții necesare refacerii și punerii în siguranță a infrastructurii școlare din 12 unități de învățământ din județele Alba (5) și Cluj (7).

Imobilele în care își desfășoară activitatea cele 12 școli au fost afectate de calamitățile naturale produse de fenomenele meteorologice și hidrologice înregistrate în luna iulie 2021 (precipitații sub formă de averse, cu regim torențial, însoțite de descărcări electrice și inundații). Datele privind situația acestor unități de învățământ au fost comunicate Ministerului Educației de către inspectoratele școlare județene.

Cele șapte unități de învățământ clujene care vor fi sprijinite financiar sunt: Grădinița cu program prelungit „Mămăruța”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior”, Școala Gimnazială „Al. Vaida Voevod”, Școala Gimnazială „Traian Dârjan”, Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” și Liceul Teoretic „Lucian Blaga” – Cluj-Napoca.

„Programul de măsuri pentru înlăturarea efectelor inundațiilor se va desfășura etapizat și va consta, în principal, în evacuarea apelor acumulate în imobilele unităților de învățământ, acțiuni de înlăturare a efectelor produse de inundații, respectiv înlocuirea sau refacerea acoperișurilor deteriorate/ distruse, înlocuirea pardoselilor, refacerea tencuielilor și a zugrăvelilor la pereții și tavanele afectate de inundații. După adoptarea acestui act normativ, autoritățile locale pe raza cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat nominalizate au obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, astfel încât să poată demara procedurile aferente (achiziția lucrărilor de investiții, încheierea și derularea contractului de lucrări). Autoritățile administrației publice locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate” – precizează Ministerul Educației, adăugând că, în situația în care, la finalul anului în curs, rămân sume neutilizate, acestea vor fi virate către bugetul de stat.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut