Spectacol aniversar „100 de ani Tudor Jarda”

Evenimentul desfășurat, vineri seara, în sala de festivități a Școlii Populare de Artă ,, Tudor Jarda’’ din municipiul Cluj – Napoca, a evocat, cum nu se putea mai bine, personalitatea marelui compozitor ce-și are numele pe frontispiciu acestei instituții de cultură, ținând cont de faptul că ne aflăm în perioada acestor ne dorite restricții ce vitregesc buna desfășurare a manifestărilor cultural- artistice de mare valoare.

Cu mască și respectarea distanțării fizice, conducerea școlii, cadrele didactice, o parte din cursanți și invitați de valoare cu profil predilect pe secțiile de studiu de aici, au omagiat personalitatea prestigiosului compozitor, de la a cărui naștere sau împlinit 100 de ani. Tumultoasa personalitate a lui Tudor Jarda a fost prezentată de cunoscutul actor și cadru didactic al Școlii de Arte, Petre Băcioiu, care a și prezentat cu mult profesionalism întregul program al serii închinat regretatului Tudor Jarda.

Conform desfășurătorului acestui eveniment asumat de conducerea școlii, pentru început s-a prezentat un sumar din certificatul de naștere al Școlii Populare de Arte care datează din 1954, iar activitatea ei se bazează pe principiul autonomiei culturii și al artei, al libertății de creație și se adresează cetățenilor fără deosebire de naționalitate, vârstă, sex, religie sau apartenență politică.

Despre viața și prodigioasa activitate au compozitorului Tudor Jarda a vorbit mai multe personalități cu tâmple grizonate, îi amintesc aici pe actorul Petre Băcioiu, pe profesorii Ioan Maxim și Ioan Haplea, pe fiul compozitorului, Pavel Jarda, care practică pictura și sculptura în Elveția, dar și pe managerul școlii, Cătălin Ioan Nistor.

Cunoscutul nostru compozitor, Tudor Jarda, s-a născut la 11 februarie 1922, în Cluj – Napoca, într-o familie care-și are obârșia în ținuturile Năsăudului. Tatăl era avocat, iar bunicul din partea mamei, protopop în Bistrița. A fost elev al Liceului „George Barițiu’’, paralel urmând o Școală de Aplicație în practica pedagogică, urmând ore de pian și vioară. Refugiat în Timișoara, urmează studii la Politehnică, dar și la Conservatorul din Cluj, unde se întoarce în 1945, continuându-și studiile la compoziție. După război a activat ca instrumentist în orchestra Operei Române din Cluj, timp în care a urmat și cursurile facultății de filozofie.

În 1949 este numit profesor de armonie la Conservatorul din Cluj, iar în 1954 – 1957 activează ca secretar literar al Filialei Cluj a Uniunii Compozitorilor. A fost șef de catedră și prodecan al Institutului Pedagogic din Târgul Mureș, timp de 11 ani a fost director al Operei Române, timp în care a promovat muzica autohtonă.

Creația sa muzicală a fost orientată către muzica de operă definită prin lucrările: „Neamul Șoimăreștilor’’, „Pădurea Vulturilor’’, „Luceafărul de ziuă’’, „Înger și demon’’, alegoria lirică „Dreptul la viață’’, tabloul coral – coreografic „Cu țurca’’, iar în domeniul vocal – simfonic a scris „Ioan al Saftei’’, „Liturghia valahă’’, ,,Din scripturi’’. Evidente sunt și alte multe creații simfonice, la care adăugăm aproape 50 de lieduri pe versurile poeților: Lucian Blaga, Octavian Goga, Dominic Stanca, Ștefan Octavian Iosif.
Pe bună dreptate se concluzionează din acest CV, de mai sus, că Tudor Jarda rămâne în conștiința noastră ca unul dintre acei oameni care au făcut legătura dintre generația de vârf a culturii românești moderne și generația contemporană.
Componenta acestui spectacol aniversar a debutat cu prof. de pian și corepetiții, dna Olga Bordaș, expert pian, colaboratoare a corului „Feroviara’’ cu care a susținut aproape 40 de concerte. În prezent este profesor la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda’’, pianist al grupului „Pro Voice’’ și colaborează alături de cântăreții lirici ai Operei Române Cluj – Napoca și ai Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima’’ din municipiul nostru. Interpretând Claude Debussy – Claire de Lune, și-a demonstrat valoarea artistică.
Actorul Teatrului Național din Cluj – Napoca, expert în actorie și retorică la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda’’, regizor și instructor de teatru la Colegiul Național „George Coșbuc’’ și Liceul „Mihai Eminescu’’, cu care a câștigat numeroase premii naționale , în cadrul festivalurilor pentru elevi, a prezentat un moment de aleasă virtuozitate artistică autohtonă, bine gustată de sensibilul public.

Cursantele clasei de pian: Iasmina Martin, Gyongyver Vereș și Cristina Laura Bob, au interpretat Canon de Johann Pachelbel, Passacaglia de Handel și Gnosienne de Erik Satie.

În strai popular de o rară frumusețe, au fost prezentați și invitați pe scenă de către dl. Petre Băcioiu, tinerii artiști ai Ansamblului folcloric „Moștenirea – Zestrea Popești’’, unde funcționează o secție externă a școlii. Tinerii și tinerele dansatoare, coordonați de expert Mircea Cenan și asistent coregraf, Andra Moghină, au încântat publicul cu o suită de dansuri de pe Someș. Pe aceleași dimensiuni folclorice și-au prezentat din repertoriu și dansatorii ce compun Ansamblul folcloric „Vatră de Dor’’, coordonat de Viorel Dragomir, ce au oferit, restrânsului public, o suită de dansuri din Câmpia Clujului. De remarcat este și faptul că acest ansamblu este format din cursanți și absolvenți ai Școlii Populare de Artă, a luat ființă în anul 2012, având ca scop promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare românești, a muzicii și jocului tradițional, având numeroase participări la festivaluri naționale și internaționale.

Programul serii dedicată compozitorului Tudor Jarda a excelat și prin melodiile prezentate cu instrumentele de suflat de cursanții Luca Neag, Mario Mateș și Cătălin Buzgariu, coordonați de expertul Ciprian Poenar. Specializată în canto muzică populară și ușoară, absolventă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima’’, expert în cadrul școlii, interpreta ce reprezintă cu cinste muzica populară din zona Văii Sebeșului și Mărginimea Sibiului, Adina Hada, a prezentat cântecele: „Frunză verde, mărule” și „Eu is fată Sebeșană’’.

Grupul instrumental „Rapsozii Ardealului’’ , tot ai Școlii Populare de Artă „Tudor Jarda’’, au încheiat acest plăcut eveniment al lunii februarie, tuturor mulțumindu-le managerul Școlii, Cătălin Ioan Nistor, care a și interpretat piesa „Dorurile Mele’’, semnată de maestrul Tudor Jarda, ale cărui lucrări muzicale prezentate de numeroase ansambluri la manifestări naționale și internaționale ale genului au fost distinse cu valoroase premii, unele aduse de la Dijon, Barcelona, Gorizia, Midllesbrough și Cleveland.

,,Deși m-am născut la oraș, declara maestrul, am fost foarte atașat de folclor. De timpuriu am conștientizat valoarea acestuia și în urma unor căutări de-o viață, mi-am cristalizat un limbaj muzical cu adânci rădăcini în cântecul popular’’.

Remarcabilă este și dorința Școlii de a cunoaște valoarea evenimentului oferit, prin așezarea unui chestionar pe fiecare scaun, în care se cereau a fi semnalate plusurile și minusurile programului și sugestii pentru îmbunătățirea activității culturale viitoare. În ce mă privește, ca jurnalist care am scris mai multe cronici ale evenimentelor scenice de aici, ofer și de această dată notă maximă.

Dumitru VATAU
Foto: Dumitru VATAU și Victor Apostu

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut