Se arată vești bune pentru elevii cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale și internaționale

Absolvenții clasei a VIII-a vor putea fi înscriși în clasa a IX-a, fără susținerea Evaluării Naționale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/ clasă, dacă au obținut locul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației sau au obținut premii la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației – prevede un proiect de Ordonanță de Urgență, postat pe site-ul ministerului.

Elevii cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale vor putea fi înscriși la filiera/ profilul/ specializarea corespondentă specificului olimpiadei naționale/ competiției internaționale.

De asemeni, proiectul prevede că, prin derogare de la prevederile art. 63 alin.(1) lit.e) din Legea educației naționale nr.1/2011, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc au dreptul să se înscrie în clasa a IX-a, fără susținerea Evaluării Naționale, pe locuri speciale și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/ clasă.

O altă reglementare vizează recompensarea elevilor care obțin rezultate deosebite în cadrul competițiilor naționale și internaționale, indiferent de tipul unității de învățământ, de stat sau particulare, din care provin aceștia.

Astfel, cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale este de: 1000 de lei – pentru premiul I; 700 de lei – pentru premiul al II-lea; 500 de lei – pentru premiul al III-lea și 300 de lei – pentru mențiuni.

Proiectul prevede și finanțarea privind organizarea de olimpiade naționale școlare, în cuantum de 200 de lei/ zi/ participant.

De asemeni, de bursa de performanță ar urma să beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut