„Școala din spital”, în proiectului Legii Învățământului Preuniversitar

Potrivit proiectului Legii Învățământului Preuniversitar, publicat pe site-ul Ministerului Educației, pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu boli cronice, boli maligne sau alte afecțiuni care necesită spitalizare și/ sau tratament/ monitorizare ori aflați la recuperare, se organizează „Școala din spital”, în cadrul căreia procesul de învățământ se realizează individual, în grupe sau clase, în unitatea sanitară în care aceștia sunt în tratament, în monitorizare medicală sau la recuperare.

Pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată, în funcție de nevoile acestora în conformitate cu metodologia de organizare și funcționare a școlarizării la domiciliu, aprobată prin ordin al ministrului educației.

„Înscrierea antepreșcolarului, preșcolarului sau a elevului în «Școala din spital» se realizează la cererea părinților/ reprezentantului legal, în conformitate cu metodologia de organizare și funcționare a «Școlilor din spital» aprobată prin ordin al ministrului educației. Antepreșcolarul, preșcolarul sau elevul beneficiază de rezervarea locului de școlarizare în cadrul unității de învățământ la care a fost școlarizat anterior înscrierii în «Școala din spital» și are dreptul de a reveni în unitatea de învățământ, oricând în timpul anului școlar. Preșcolarii cuprinși în forma de școlarizare din spital în grupa mare, diagnosticați cu boli cronice invalidante, cu afecțiuni maligne, cu alte boli amenințătoare de viață sau cu afecțiuni care necesită spitalizare îndelungată și/sau imobilizare la domiciliu, li se rezervă loc la clasa pregătitoare în unitatea de învățământ din circumscripția arondată” – se arată în proiect.

În ce privește elevii cuprinși în forma de școlarizare din spital în clasa a VIII-a, diagnosticați cu boli cronice invalidante, cu afecțiuni maligne, cu alte boli amenințătoare de viață sau cu afecțiuni care necesită spitalizare îndelungată și/sau imobilizare la domiciliu, aceștia sunt admiși pe locuri speciale, în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, „în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în liceu, elaborată de Ministerul Educației și dată publicității, pentru fiecare generație, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a”.

Potrivit proiectului, în situația în care antepreșcolarul/ preșcolarul/ elevul este înscris la „Școala din spital” și, în timpul tratamentului, revine la domiciliu, acesta poate opta pentru școlarizarea la domiciliu cu prezența fizică a cadrului didactic sau în unitatea de învățământ de proveniență sau în regim online/ hibrid, în funcție de recomandarea medicului specialist, la solicitarea părinților/reprezentantului legal.

Pentru organizarea și funcționarea școlilor din spital, Ministerul Educației emite metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a școlilor din spital, aprobată prin ordin al ministrului Educației.

Ministerul Educației înființează Corpul Național al Profesorilor pentru „Școala din spital”, constituit din personal didactic de predare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului Educației. În cadrul „Școlilor din spital” poate fi încadrat personal didactic de predare care face parte din Corpul Național al Profesorilor pentru „Școala din spital”, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, ori prin detașare (…). În cadrul școlilor din spital pot fi desfășurate, cu aprobarea medicului șef de secție din spital, și în regim de voluntariat, activități educative și orice alte activități extradidactice la solicitarea părinților/ reprezentantului legal.

 Pe toată perioada școlarizării în spital, se desemnează un cadru didactic monitor, care are obligația de a supraveghea parcursul educațional al preșcolarului/ elevului, de a ține în permanență legătura cu unitatea de învățământ la care acesta a fost înmatriculat înainte de spitalizare și de a propune orice măsură educațională în interesul acestuia. Antepreșcolarul/ preșcolarul/ elevul îndelung spitalizat are dreptul la rezervarea locului în grupa/ clasa unității de învățământ preuniversitar din care provine, indiferent de perioada de spitalizare – se mai arată în proiect.

Proiectele de legi ale educației (Legea Învățământului Preuniversitar și Legea Învățământului Superior) au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației (www.edu.ro/proiecte_legi_educatie_Romania_Educata).

„Înainte de etapa avizărilor interinstituționale, Ministerul Educației rămâne deschis la orice observație, propunere sau contribuție, cu precizarea importantă că nu este vorba de o nouă dezbatere publică propriu-zisă în sensul prevederilor legale care reglementează procedurile de adoptare a actelor normative, întrucât această procedură deja s-a derulat în perioada iulie – august 2022. Orice propunere poate fi transmisă în scris la adresa legile.educatiei@edu.gov.ro până în data de 07.03.2023” – a anunțat ministrul Ligia Deca,

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut