SC GPA REAL ESTATE SRL , titular al proiectului „ Elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire imobil mixt , amenajări exterioare , racorduri şi branşamente – conform PUZ aprobat cu H.C.L. nr.765 din 27.10.2020 „

SC GPA REAL ESTATE SRL , titular al proiectului „ Elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire imobil mixt , amenajări exterioare , racorduri şi branşamente – conform PUZ aprobat cu H.C.L. nr.765 din 27.10.2020 „ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire imobil mixt , amenajări exterioare , racorduri şi branşamente – conform PUZ aprobat cu H.C.L. nr.765 din 27.10.2020„ propus a fi amplasat în municipiul Cluj Napoca str. Dunării ,f.n jud. Cluj . Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor , nr.99 , în zilele de luni-vineri între orele 09.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut