Salvați Copiii: O nouă Lege a educației trebuie să corecteze vulnerabilitățile din sistemul de învățământ

Orice formă de acoperire a nevoilor școlii cu banii părinților ar trebui interzisă expres prin legea educației, consideră 39% dintre persoanele (cadre didactice, părinți, elevi) care au răspuns întrebărilor din cadrul consultării online derulate de Organizația Salvați Copiii România, în vreme ce tot 39% spun că decizia trebuie lăsată la latitudinea părinților.

Un procent de 8% consideră că decizia trebuie să fie luată de conducerea școlii și că ar trebui stabilit un cuantum anual per elev. Această situație – precizează Salvați Copiii – indică faptul că, în condițiile în care autoritățile nu asigură o finanțare adecvată a educației, practica colectării banilor pentru reparații, amenajarea clasei, achiziționarea echipamentelor sau a cărților necesare elevilor e încă larg răspândită în unitățile de învățământ din România.

Peste trei sferturi dintre cei care au răspuns consultării online (77%) nu sunt de acord ca examenele de admitere să fie organizate separat de către colegiile naționale, în vreme ce doar 13% dintre acestea sunt de acord cu propunerea din noua Lege a Educației.

„Consultarea online realizată în perioada 2 – 16 august, la care au răspuns 1.610 elevi, cadre didactice și părinți, dintre care 735 de persoane au transmis comentarii și propuneri de îmbunătățire a actualului proiect de lege privind sistemul de educație, a scos în evidență că principalele teme pentru cei direct interesați de modificările legislative ale sistemului de educație sunt legate de: eliminarea organizării separate a examenului de admitere de către colegiile naționale; menținerea ponderii de 20% în calculul mediei de admitere la liceu; revizuirea conținutului programei școlare; creșterea finanțării sistemului de educație; precizarea modalităților de derulare în unitățile școlare a programelor de educație pentru sănătate și a componentelor acestora,; renunțarea la bacalaureatul unic indiferent de profilul liceului, depolitizarea sistemului de educație, eliminarea funcției de directori administrativi; păstrarea Caselor Corpului Didactic și a statutului de cadru didactic în cadrul acestora, păstrarea rețelei centrelor de resurse și asistență psihopedagogică în configurația actuală și reglementarea explicită prin lege a rolului consilierului școlar al elevilor, reintroducerea burselor de studiu; testarea periodică psihologică și profesională a cadrelor didactice; participarea reală a elevilor în consiliile de administrație ale școlilor; asigurarea consilierii școlare a elevilor vulnerabili; renunțarea la calificativele la arte și sport și menținerea sistemului actual de notare pentru toate materiile; menținerea disciplinei educației tehnologice în trunchiul comun; reintroducerea orei de consiliere și dezvoltare personală” – precizează Salvați Copiii România.

„O nouă Lege a educației trebuie să corecteze vulnerabilitățile din sistemul de învățământ, astfel încât accesul la educație de calitate să fie real pentru toți copiii. Avem acum posibilitatea de a reforma cu adevărat sistemul de învățământ, în beneficiul elevilor și al cadrelor didactice, de aceea considerăm că dezbaterea publică asupra modificărilor aduse este crucială. Aceasta este miza demersului Salvați Copiii România de a organiza o consultare online la care să participe direct și cu argumente persoanele interesate de domeniul educației” – a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România, atrăgând atenția asupra necesității unei reevaluări a propunerilor din noua Lege a Educației Naționale, care să țină cont atât de argumentele experților în educație, cât și de cele ale părinților, cadrelor didactice și elevilor, direct implicați în procesul educațional.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut