Salariul mediu net a depășit 3.500 lei

Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.561 lei în luna aprilie 2021, în creştere faţă de luna precedentă cu 14 lei (cu 0,4%), valorile cele mai mari fiind înregistrate în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (8.671 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.790 lei).

Datel prezentate de Institutul Naţional de Statistică arată că, în aprilie, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5.804 lei, cu 19 lei (cu 0,3%) mai mare decât în luna martie 2021.
În aprilie, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. Creşterile câştigului salarial mediu net s-au mai datorat reluării activităţii, realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost: cu 20,1% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), respectiv cu 16,2% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; între 5% şi 10% în industria metalurgică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi pe apă, extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi extractive, fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, colectarea şi epurarea apelor uzate.
Câştigul salarial mediu net s-a majorat între 3% şi 5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea echipamentelor electrice, transporturi aeriene, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, activităţi de servicii anexe extracţiei, telecomunicaţii, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii).
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost: cu 18,1% în fabricarea produselor din tutun, cu 14,7% în activităţi de editare, respectiv cu 13,8% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale); între 6,5% şi 7,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea băuturilor, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; între 2% şi 5% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice).
Scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri.
De asemenea, scăderile au fost cauzate de încasările mai mici, precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.


Scăderi salariale în învățământ și administrație

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale salariului mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (cu 7,8% ca urmare a reducerii sumelor pentru plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), respectiv în administraţie publică (cu 0,7%). În sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a crescut cu 0,4% față de luna precedentă.
Raportat la aprilie
2020, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%. Indicele câştigului salarial real a fost 108,4% pentru aprilie 2021 faţă de aceeaşi perioadă din 2020 şi de 100% faţă de luna precedentă. Comparativ cu octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 232,3%, cu 0,1% mai mic faţă de cel înregistrat în martie 2021.

Top salarii nete peste 5.000 lei

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 8.671 lei

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 7.405 lei

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 7.080 lei

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 6.991 lei

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 6.683 lei

Activităţi de servicii anexe extracţiei 5.847 lei

Activităţi de editare 5.846 lei

Fabricarea produselor din tutun 5.536 lei

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 5.468 lei

Telecomunicaţii 5.116 lei

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (exclusiv forțe armate și asimilați) 5.065 lei

Activități de cercetare-dezvoltare 5.064 lei

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut