Salariul mediu brut a trecut de 3.300 lei

Câştigul salarial mediu nominal brut a crescut în România cu 38 de lei, în octombrie, în comparaţie cu luna anterioară, până la 5.452 de lei, în timp ce salariul mediu net a ajuns la 3.343 lei, indicele câştigului salarial real fiind de 104,9%.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că această creştere s-a datorat acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), realizările de producţie sau încasările mai mari, precum şi disponibilizările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie din unele activităţi economice.
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 7%; extracţia minereurilor metalifere, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea echipamentelor electrice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor – între 3% şi 5%; silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor textile, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi de editare, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea de mobilă, tranzacţii imobiliare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), industria metalurgică – între 1,5% şi 3%.
Scăderi semnificative ale câştigului salarial mediu net s-au consemnat în: fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului – cu 21,7%; extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – cu 16,1%); transporturi aeriene – cu 14,7% ; alte activităţi extractive, captarea, tratarea şi distribuţia apei, transporturi pe apă – între 3,5% şi 5,5%; intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor mijloace de transport, hoteluri şi restaurante, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – între 1,5% şi 2,5%.

Salariile în învățământ au crescut cu peste 3%
În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (cu 3,2%, ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), în administraţie publică (cu 0,9%) şi în sănătate şi asistenţă socială (cu 0,1%).

Top salarii peste 5.000 lei

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 7.674 lei

2. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 6.251 lei

3. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 6.171 lei

4. Activităţi de editare 6.093 lei

5. Activităţi de servicii anexe extracţiei 5.755 lei

6. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 5.660 lei

7. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 5.292 lei

8. Fabricarea produselor din tutun 5.208 lei

9. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (exclusiv forţele armate şi asimilaţi) 5.098 lei

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut