Salariul mediu a crescut cu peste 180 lei

Câştigul salarial mediu nominal net a fost în martie 2021 de 3.547 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 182 lei (cu 5,4%), valorile cele mai mari fiind înregistrate în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (8.876 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.751 lei).

Cele mai semnificative creşteri ale salariului mediu net au fost în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) – cu 46,7%, în activităţi de editare – cu 23% şi în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea băuturilor, telecomunicaţii, extracţia minereurilor metalifere, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – între 10% şi 17%.
Salarial mediu net s-a majorat între 5% – 8% în captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, extracţia cărbunelui superior şi inferior, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, cercetare – dezvoltare, transporturi aeriene, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice şi între 3% – 5% în tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi de poştă şi de curier, industria metalurgică, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea produselor textile, industria alimentară, alte activităţi industriale, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, construcţii, transporturi pe apă, fabricarea de mobilă, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe).
Scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (cu 9,2%), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (cu 7,3%), respectiv în fabricarea echipamentelor electrice (cu 0,7%).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (cu 4,9% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), în administraţie publică (cu 0,9%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (cu 0,3%).
Datele Institutului Naţional de Statistică arată că, în martie, salariul mediu nominal brut a fost 5.785 lei, cu 288 lei (creștere cu 5,2%) mai mare decât în luna februarie 2021. Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,7%.
Indicele câştigului salarial real a fost 104,5% pentru luna martie 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi de 105% faţă de luna precedentă. Comparativ cu octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 232,4%, cu 11% mai mare faţă de cel din februarie 2021.

Top salarii nete peste 5.000 lei

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 8.876 lei

2. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 8.210 lei

3. Activităţi de editare 6.853 lei

4. Fabricarea produselor din tutun 6.758 lei

5. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 6.724 lei

6. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 6.403 lei

7. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 6.166 lei

8. Activităţi de servicii anexe extracţiei 5.650 lei

9. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (exclusiv forţele armate şi asimilaţi) 5.099 lei

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut