S-a deschis, la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla, Cauza de beatificare a Sorei Maria Sofia

Cu acordul deplin al Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și al Congregației pentru Cauzele Sfinților din Roma, s-a deschis, la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla, Cauza de beatificare și canonizare a Servei lui Dumnezeu, Sora Maria Sofia din Congregația Surorilor Maicii Domnului (CMD).

Evenimentul a avut loc la 6 ianuarie 2022, în capela Mănăstirii Congregației Surorilor Maicii Domnului din Cluj-Napoca, Sanctuar Arhiepiscopal închinat Maicii Domnului. Au fost de față Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop, Episcopul de Cluj-Gherla, membri ai Postulaturii și ai Tribunalului noii Cauze, precum și surori din comunitățile clujene ale CMD. Programul a început cu rugăciune, s-a celebrat oficiul Orei a 9-a. Preasfinția Sa Claudiu a rostit cuvântul introductiv, în care și-a exprimat convingerea că „momentul cel mai important pentru a pune în lumină mărturia Surorilor timp de 100 de ani” și „împlinirea Anului Centenar al Surorilor Congregației Maicii Domnului” este acest moment al „deschiderii unei Cauze de beatificare și canonizare, pentru care a sosit aprobarea de la Roma, pentru una dintre fiicele Congregației Maicii Domnului”.

Ierarhul a remarcat că acest eveniment este și „un prilej de reamintire a vocației la sfințenie pe care fiecare dintre noi o avem: suntem temple ale Spiritului Sfânt, suntem îmbrăcați în Isus Cristos”. A evidențiat și faptul că Surorile CMD vor încheia Anul Centenar printr-un pelerinaj la Roma și vor avea ocazia să depună la mormântul Sfântului Petru „toate darurile din acești 100 de ani, care să le ajute să se proiecteze înspre viitor”.

Preasfinția Sa Claudiu a asemănat o cauză de beatificare și canonizare cu o viață umană, care începe și se sfârșește cu rugăciune și cuprinde acțiuni obișnuite. Etapa eparhială a Cauzei, începută cu rugăciune, va continua prin întocmirea de acte, lucrul cu documente, dar se pornește la drum cu credința că „restul va face Dumnezeu”: „Vom vedea și în rugăciunea pe care o recităm că îi cerem lui Dumnezeu să arate sfințenia slujitoarei Sale. Așa se întâmplă și în viața noastră, noi facem ceea ce ține de noi, partea umană, și Dumnezeu face restul. Ne umple de sfințenia Lui. Noi suntem sfinți fiindcă suntem sfințiți de Spiritul Sfânt.”

Au urmat lucrările primei sesiuni de deschidere a Cauzei „cu privire la viața și virtuțile eroice, precum și la faima de sfințenie a Servei lui Dumnezeu, Sora Maria Sofia, dată fiind mărturia ei de credință, modelul vieții ei trăit în ascultare și slujire, plină de spirit evanghelic”. La final, Maica Maria Teodorina, Superioara generală a CMD, a exprimat, din perspectiva surorilor CMD, însemnătatea deschiderii noii Cauze, precizând că „în cei 100 de ani de existență a CMD, chemarea la sfințenie a fost permanent prezentă în spiritul care a animat trăirea surorilor”. A subliniat: „Sunt multe surori care au rămas în memoria noastră și a credincioșilor ca având o viață virtuoasă. Însă Maicii Sofia i-a fost dat să aibă un parcurs cu totul aparte. Ea a rămas în memoria celor care am cunoscut-o ca fiind o soră care și-a împlinit vocația primită de la Domnul cu un autentic spirit călugăresc. Încă de la intrarea în Congregație s-a remarcat printr-o atitudine interiorizată și smerită, dar senină și disponibilă, asumând misiunile încredințate, începând de la cele mai modeste, până la cea de Superioară generală a CMD, cu deosebită responsabilitate și iubire.”

„Și-a început slujirea ca Superioară generală în perioada instaurării regimului comunist, anul 1947, și a condus destinele Congregației până în anul 1993, menținând unitatea în sânul Congregației Surorilor Maicii Domnului pe toată durata persecuției comuniste. În vremea persecuției Bisericii Române Unite sub regimul comunist, Maica Sofia și-a mărturisit credința eroic, oferind jertfa a peste opt ani de pușcărie, iar după eliberare nu s-a cruțat nici o clipă, a condus CMD mai departe cu dârzenie, bunătate, blândețe și spirit de mamă față de surorile încredințate purtării ei de grijă, susținându-le în trăirea vocației lor în pofida vicisitudinilor vremilor. Dacă familia noastră călugărească a rămas fidelă identității și misiunii încredințate de Părintele Fondator (n.n. Mitropolitul Vasile Suciu) la ieșirea la lumină din întunericul clandestinității, acest lucru se datorează fără doar și poate și Maicii Sofia. Din aceste motive, deschiderea Cauzei de Beatificare a sorei Maria Sofia, CMD, este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu asupra Congregației noastre în acest An Centenar, eveniment care ne angajează să răspundem cu zel reînnoit idealului de viață la care suntem chemate prin consacrarea religioasă, având exemplul luminos al uneia dintre fiicele acestei Familii călugărești. Modelul trăirii Maicii Sofia ne dovedește că o viață oferită Domnului cu generozitate și abandonare încrezătoare în voința lui Dumnezeu – independent de împrejurările și condiționările exterioare-, poate deveni prin credință, speranță, iubire și slujire, o mărturie autentică manifestată prin roade de virtute”.

V.S.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut