S-a dat startul reînscrierilor în creșe și grădinițe

Începând de luni, 16 mai, părinții clujeni își pot reînscrie copiii în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar pe care le frecventează în acest an școlar, urmând ca înscrierea copiilor nou veniți în creșe și grădinițe să înceapă din 30 mai.

Programul reînscrierilor, respectiv al înscrierilor, este stabilit de conducerea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar, iar graficul planificărilor de la nivelul fiecărei unități este disponibil pe site și la avizierul acestora, în scopul informării părinților și a publicului interesat.

„Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere a copiilor care au frecventat creșele și grădinițele, în acest an școlar, se va face, de regulă, în ordine descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea legislației în vigoare. În situația în care într-o unitate de învățământ preșcolar numărul cererilor de înscriere a copiilor, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, se vor aplica succesiv, criteriile de departajare generale şi criteriile de departajare specifice” – precizează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Criteriile generale implică dovada faptului că respectivul copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți),este orfan de un singur părinte, respectiv că are un frate/ o soră înmatriculat/ înmatriculată, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă, precum și deținerea unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

„În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Pentru început se repartizează copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Criteriile specifice de departajare se aplică ulterior criteriilor generale, sunt elaborate și aprobate la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar. În cazul unităților de învățământ preșcolar, criteriile specifice sunt avizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, până vineri, 27 mai 2022. Unitățile de învățământ care oferă educație antepreșcolară și preșcolară vor comunica părinților documentele doveditoare care fac obiectul criteriilor specifice, pe care aceștia trebuie să le depună în momentul completării/ validării cererii – tip de înscriere” – adaugă sursa citată.

Informații utile pentru părinți, sunt disponibile și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut