Rezultatele obținute la simularea Bacalaureatului nu se contestă și nu vor fi publice

„Simularea examenelor naționale, fie că vorbim de Bacalaureat sau de Evaluarea Națională, este foarte importantă pentru ca elevii să se acomodeze cu condițiile de desfășurare a examenului, cu structura subiectelor, cu completarea datelor pe foile tipizate de examen. Cu atât mai mult în acest an școlar dificil, în care, în funcție numărul cazurilor de îmbolnăvire din fiecare clasă, activitățile de învățare s-au desfășurat fie în format online, fie față în față, consider că este binevenită această simulare a examenelor, care oferă elevilor posibilitatea de a participa la o evaluare standardizată, asigurând un feedback obiectiv asupra nivelului de cunoștințe. Acesta va permite reglarea demersului didactic pentru perioada următoare și elaborarea de măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire a elevilor până la data desfășurării examenelor” – declară inspectorul școlar general Marinela Marc.

Simularea examenului național de Bacalaureat începe luni, 28 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 29 martie, va avea loc proba obligatorie a profilului, miercuri, 30 martie, se va desfășura proba la alegere a profilului și a specializării, iar joi, 31 martie, elevii vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Conform celor anunțate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe fiecare clasă, astfel încât colectivele de elevi să nu fie amestecate.

Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de clasă în care se vor susține probele scrise din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, elevii claselor a XII-a/a XIII-a vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă, nu vor fi publice și nu vor fi afișate. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/ tutorelui, notele pot fi trecute în catalog. De asemeni, rezultatele obținute de elevi la simularea examenului național de Bacalaureat vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

În județul Cluj, 4.057 elevi ai claselor a XII-a/a XIII-a, dintre care 2.734 din municipiul Cluj-Napoca, vor susține probele scrise din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat, în 63 de unități de învățământ preuniversitar (58 de unități de învățământ de stat și 5 unități de învățământ particulare).

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut