Revelion cu artificii la Gherla

Primarul municipilui Gherla, Ovidiu Drãgan este consecvent ºi îi invitã pe locuitorii oraºului, în noaptea de Revelion, în Piaþa Libertãþii, unde cei prezenþi vor întîmpina Anul Nou cu foc de artificii ºi cu cîte o cupã de ºampanie, aºa cum stã bine unor buni gospodari.

Edilii urbei transilvane au fost ºi în 2011 la înãlþimea aºteptãrilor, vechiul Armenopolis bucurîndu-se de cîteva realizãri notabile. La anul vor fi ºi alte investiþii – aºa cum ne-a promis primarul municipiului.

De altfel, zilele trecute centrul oraºului a fost tot timpul arhiplin, la Cãsuþa Poveºtilor din faþa Catedralei Armeneºti sosind ºi Moº Crãciun, cu tolba plinã de cadouri. Numai zãpada a lipsit la Gherla. Sperãm ca mãcar de Revelion copiii sã aibã parte de ea.

SZ.Cs.

Articole din aceeasi categorie