Rectificarea bugetului local în atenția consilierilor gherleni

Joi, 26 noiembrie 2020 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Gherla .

Printre punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței se află Referatul și proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Având în vedere prevederile art.19 al 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, se propune o rectificare bugetară țînând cont de execuția bugetară până în luna noiembrie, motivată pe existența unor dezechilibre între prevederile inițiale și sumele consumate. Astfel, după analiza pe articole bugetare, la unele capitole ale bugetului, la partea de cheltuieli, la secțiunea de funcționare se constată existența unui excedent bugetar, iar alte capitole înregistrează deficit bugetar. În ceea ce privește veniturile bugetare, acestea se suplimentează cu suma de 32.610 lei, reprezentând venituri din valorificări de bunuri, cu 2.640 lei reprezentând venituri din aplicarea prescripției extinctive și cu 10.000 lei venituri încasate în plus la Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare. La partea de investiții se suplimentează sumele pentru achiziția de aparatură medicală de către Spitalul municipal Gherla cu 100.000 lei și se alocă suplimentar 50.610 lei pentru achiziția de echipamente I.T. Sunt sume de bani necesare îmbunătățirii activității în diferite domenii, mai ales în sfera sănătății este mare nevoie de sprijin financiar suplimentar având în vedere situația actuală a pandemiei, unitatea medicală din Gherla confruntâ ndu-se cu destule probleme.

În cadrul ședinței vor mai fi discutate și dezbătute alte șase aspecte edilitar- gospodărești .

SZ.Cs.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut