Publicații clujene | Lansarea revistei „ASTRA Artă şi Literatură” la Dej

Municipiul Dej ocupă un loc important în viaţa artistică şi literară a Clujului. Oraşul de la confluenţa Someşurilor a avut parte totdeauna de artişti plastici şi oameni de litere talentaţi, mulţi dintre ei afirmaţi şi la nivel naţional. De această constatare ne-am dat seama şi zilele trecute, când a avut loc lansarea noului număr al Revistei ASTRA Artă şi literatură editată de Despărţământul ASTRA „Dr. Teodor Mihali” din localitate, o apariţie de seamă în peisajul literar dejean.

Pe 95 de pagini sunt publicate de un număr de 28 de autori poezii, proză, critică literară, dar şi lucrări de artă plastică, materiale bogate şi variate, oglindă fidelă a activităţii creatoare a scriitorilor dejeni, dintre care remarcăm poeziile semnate Corina Borşan, Raveca Vlaşin, Maria Vaida, Széll Sándor, Vasile Ionac, ca să-i amintim doar pe câţiva dintre autorii lirici publicaţi în numărul recent al prestigioasei reviste dejene. Neapărat trebuie să scoatem în evidenţă materialele de proză ale lui Marius Buculei (responsabilul de număr al publicaţiei), care se autodefineşte „un intelectual de weekend”. Din paginile revistei nu lipsesc articolele de critică literară, de exemplu cel semnat de Dodo Niţă „Centenarul Vlad Muşatescu”, precum semnalăm şi eseul scris de Corina Sanda Muntean referitor la „Eseistica teologică a lui Nicolae Steinhardt”.

Trebuie să subliniem eforturile redactorilor (redactor-şef, omul de litere şi radio-tv, Zorin Diaconescu) de a cuprinde o arie largă a intelectualilor transilvăneni, în numărul lansat găsindu-şi loc poeţi şi prozatori din Cluj-Napoca, Bistriţa, Satu Mare sau Jibou, colaboratori permanenţi ai editorilor dejeni, deschişi mereu faţă de scriitorii ardeleni, dar sunt publicate şi poezii ale unor amatori ai scrisului din Bucureşti, Timişoara, Buzău sau Piteşti.

O culoare aparte o constituie benzile desenate ale artistului Daniel Danil din Buzău, iar prezentarea grafică a revistei şi lucrările de artă publicate în paginile ei aparţin cunoscutului pictor timişorean Jakabházi Alexandru, despre care scrie mai pe larg chiar în pagina 3 a publicaţiei Zorin Diaconescu, care descrie „Portretul artistului în anii de tinereţe”, am redat titlul articolului. Ca o revistă culturală care se respectă, pe ultimele pagini avem rubrica intitulată „Cartea din fotoliu”, adică prezentarea ultimelor apariţii editoriale, o sursă de informare pentru cititorii fideli ai Dejului.

Nu putem încheia prezentarea ultimului număr al revistei „ASTRA Artă şi Literatură” fără să aducem un gând bun editorilor, în frunte cu directorul Ec.Dr. Radu Gavrilă, care reuşesc să scoată pe piaţă periodic acest adevărat „almanah” literar de prestigiu, aşteptat mereu cu interes de cititorii dejeni, dar şi clujeni sau gherleni.

Szekely Csaba

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut