Provocările anului 2021 pentru învățământul preuniversitar clujean

Marea provocare a anului 2021 – spune inspectorul școlar general Marinela MARC – a fost organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director și director adjunct în toate unitățile de învățământ din județul Cluj. Au fost însă și multe alte provocări, dar și satisfacția dascălilor și inspectorilor școlari de a vedea Clujul situat, și în aceste al doilea an de pandemie, pe primele locuri la concursurile și examenele naționale pentru elevi și profesori.

Dincolo de toate – consideră Marinela Marc – anul 2021 a fost „un an în care am învățat multe despre noi, despre viață, despre cei din jurul nostru, am învățat să fim responsabili, solidari, altruiști, să respectăm reguli, iar toate acestea vor contribui mult la formarea copiilor și tinerilor noștri pentru viață”.

– Cum apreciați că a fost anul 2021, comparativ cu 2020, pentru învățământul preuniversitar clujean?

– Pentru mine, ca de altfel pentru toți cei care lucrează în sistemul de învățământ, e mai greu să mă raportez la ani calendaristici, referințele noastre fiind la ani școlari. Așadar, anul 2021 a presupus semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, cu pregătirile pentru examenele naționale și desfășurarea, pentru al doilea an, a examenelor în plină pandemie, pregătirea pentru deschiderea noului an școlar 2021-2022, în care cursurile s-au desfășurat în format fizic sau online, în funcție de rata incidenței cazurilor de îmbolnăvire și, ulterior, în funcție de rata vaccinării personalului angajat în unitățile de învățământ și, în paralel, organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director/ director adjunct în toate unitățile de învățământ din județ.

– Care au fost câteva dintre provocările acestui an pentru Inspectoratul Școlar Județean Cluj?

– Pe lângă monitorizare procesului educațional, prin derularea de inspecții tematice și de specialitate, monitorizarea respectării măsurilor pentru prevenirea infectărilor cu sars-cov-2 și desfășurării în condiții de siguranță a activităților în incinta școlilor – activități cu care eram deja obișnuiți -, marea provocare a acestui an a fost organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director/ director adjunct în toate unitățile de învățământ din județ, care a presupus o probă scrisă, cu subiecte tip grilă – evaluate, imediat după încheierea probei, în prezența candidaților și a unor observatori – și o probă de interviu la care au participat toți candidații care au obținut minimum 7,00 la proba scrisă. Planificarea probei de interviu a fost deosebit de dificilă, în condițiile în care din comisiile de interviu au făcut parte, conform metodologiei elaborate de minister, două cadre didactice titulare ale școlii, un reprezentant al consiliului local, nominalizat prin Hotărâre de Consiliu local, un reprezentant al departamentului de HR al unei firme sau profesor universitar și un inspector. Au fost constituite sute de comisii, care și-au desfășurat activitatea în paralel, în diferite locații din județ, au fost candidați care au concurat pentru mai multe școli și a trebuit să ținem cont de acest aspect la planificare, pentru a le da posibilitatea să participe la toate interviurile, au fost consilieri locali în municipii nominalizați în mai multe comisii și candidați care s-au îmbolnăvit și pe care am reușit să-i reprogramăm în intervalul calendarului aprobat de minister. M-am bucurat de colaborarea extraordinară cu mediul academic clujean și doresc să aduc mulțumiri domnilor rectori pentru deschiderea pe care au manifestat-o, implicându-se personal în identificarea cadrelor didactice care au participat în calitate de evaluatori și care, prin profesionalismul și echilibrul manifestat, au făcut ca acest  examen să se desfășoare în condițiile de exigență și obiectivitate presupuse de selectarea celor mai buni candidați pentru funcțiile manageriale din școlile clujene.

O altă provocare a reprezentat-o decizia ministerului ca inspectoratele școlare să preia creșele de la autoritățile publice locale, astfel încât educația timpurie a copiilor să se desfășoare în grădinițe, grupa de creșă devenind nivel de învățământ antepreșcolar. A fost un proces dificil, care a început cu arondarea creșelor la grădinițele din proximitate, înscrierea copiilor în SIIIR, discuții cu personalul angajat în creșe în vederea preluării lui de către grădinițe și arondarea metodologică a creșelor pe care autoritățile doresc să le păstreze în administrare, pentru monitorizarea procesului educațional, conform prevederilor curriculare.

– Cât de eficiente considerați că au fost lecțiile online în 2021, comparativ cu 2020? Ce s-a schimbat în ceea ce privește accesibilitatea elevilor clujeni din rural la astfel de cursuri și în ce privește abilitatea dascălilor în a desfășura cursuri online?

– Spre deosebire de martie 2020, când au fost suspendate pentru prima dată cursurile, iar sistemul de educație nu era pregătit pentru învățare online (nu aveam infrastructura necesară, localitățile nu erau conectate la rețele de internet, elevii nu dețineau instrumente IT, autoritățile locale nu aveau în bugete resurse disponibile pentru astfel de achiziții,  nu a existat o strategie unică la nivel național care să stipuleze soluțiile e-learning cele mai potrivite pentru elevi și cadrele didactice, competențele necesare pentru a proiecta și desfășura activitățile didactice online de către elevi și cadrele didactice, modalitățile optime de proiectare a orarelor claselor, timpul petrecut de elevi de diferite vârste pe platforme, necesitatea elevilor din învățământul preșcolar și din ciclul primar de a fi asistați de părinți și alte elemente care au creat dificultăți), pe parcursul derulării procesului de învățare online, anul 2021 ne-a găsit pregătiți din acest punct de vedere. Consider că în județul Cluj lucrurile au evoluat destul de bine, în sensul că, treptat, toate cadrele didactice și-au creat conturi și au început să utilizeze platformele educaționale existente pe piață. Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, încă din perioada martie – mai 2020, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Cluj, am organizat o serie de activități de formare pentru învățarea online. În școlile din mediul rural, treptat, am reușit să acoperim nevoia de echipamente, prin accesarea de proiecte din fonduri guvernamentale și din bani europeni, astfel încât, la acest moment, după un an, toate unitățile de învățământ au platforme de învățare online, toți elevii și cadrele didactice au conturi pe platforme, iar comunicarea cu cadrele didactice și cu familiile elevilor prin intermediul platformelor online a devenit o realitate care face parte din existența noastră cotidiană și pe care, în martie 2020,  nu cred că o putea anticipa nimeni.

– Cât de eficiente s-au dovedit măsurile luate de IȘJ și de școlile clujene pentru prevenirea infectărilor cu sars-cov-2, în 2021, în perioadele în care cursurile s-au desfășurat cu prezență fizică?

– Atât în perioada premergătoare deschiderii cursurilor anului școlar 2021-2022, dar și pe parcursul semestrului I, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a desfășurat inspecții tematice având ca obiectiv monitorizarea modului de pregătire a școlilor în vederea desfășurării în condiții de siguranță a activităților, care au vizat stadiul reparațiilor curente, organizarea sălilor de clasă, igienizarea spațiilor, efectuarea curățeniei generale, existența dispenserelor cu dezinfectant în fiecare sală de clasă și grup sanitar, a săpunului, a prosoapelor de unică folosință, a stocurilor de măști, de teste rapide, aprovizionarea cu lemne pentru sezonul rece în mediul rural, refacerea circuitelor de acces, existența unui izolator, nominalizarea unei persoane responsabile cu monitorizarea situației epidemiologice și comunicarea către DSP și IȘJ Cluj a  numărului de cazuri de persoane infectate cu Covid, a numărului de elevi și angajați vaccinați, a situației claselor cu activitatea suspendată. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a organizat o campanie de informare a părinților și cadrelor didactice privind importanța vaccinării copiilor cu vârsta de peste 12 ani, la care au participat specialiști din cadrul DSP Cluj, medici școlari, medici de familie, precum și directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Întâlnirile s-au bucurat de interes din partea părinților, astfel încât IȘJ Cluj a solicitat conducerii fiecărei unități de învățământ să organizeze întâlniri online la care să fie invitați medicul școlar sau alte cadre medicale cu experiență, care să poată răspunde întrebărilor părinților. O altă activitate de informare și conștientizare cu privire la beneficiile vaccinării s-a desfășurat în parteneriat cu DSP și CCD Cluj, fiind vizați profesorii de biologie și profesorii diriginți. Și la aceste întâlniri online au participat specialiști din cadrul DSP Cluj, medici școlari, medici de familie, dl. prof univ. dr. Răzvan Cherecheș, director al Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, precum și doamna Violeta Briciu, director medical al Spitalului de Boli Infecțioase. Consider că, și prin aceste activități, rata de vaccinare a angajaților din sistemul de educație din județul Cluj a crescut semnificativ, situându-ne pe primul loc la nivel național.

– Cât de concludente apreciați că sunt, dată fiind starea de pandemie, rezultatele obținute de elevii și dascălii clujeni la examenele și concursurile naționale din 2021 (EN, Bacalaureat, Definitivat, Titularizare)? Al cui este meritul că, și în aceste condiții, elevii și dascălii clujeni se mențin în top?

– Rememorând tot ceea ce s-a întâmplat în vară, cu multe etape de examene, cu îngrijorările firești, dar mai ales cu solidaritatea și responsabilitatea de care au dat dovadă toate cadrele didactice implicate în comisii de examene, de promptitudinea cu care au răspuns la solicitările IȘJ Cluj de a face echipă ori de câte ori a fost nevoie, mi s-a confirmat, încă o dată, că rezultatele extraordinare pe care județul Cluj le-a obținut la examenele naționale, care au situat Clujul pe primul loc la nivel național, se datorează faptului că suntem o echipă care funcționează foarte bine. Mă refer, în primul rând, la profesionalismul și responsabilitatea cadrelor didactice, care i-au pregătit și i-au motivat permanent pe elevi, la părinți, care i-au susținut pe copii, fiind alături de școală, la autoritățile publice care au depus eforturi constante ca în toate școlile să fie posibilă aplicarea măsurilor de siguranță, pentru evitarea îmbolnăvirilor și desfășurarea în condiții optime a examenelor, și la toți partenerii educaționali.

– Ce a fost cel mai greu, în 2021, în relația inspectorului școlar general Marinela Marc cu colegii profesori și în relația cu părinții elevilor? Care au fost cele mai frecvente probleme semnalate IȘJ de școlile din județ, în 2021?

– Cel mai dificil a fost să ne asigurăm că școlile iau decizia potrivită în ceea ce privește scenariul de funcționare a unității de învățământ, în funcție de prevederile ordinelor comune ale Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, care s-au modificat pe parcurs, să ținem cont de rata incidenței, dar și de rata de vaccinare și, în ultimul timp, să monitorizăm și distribuirea, aplicarea și raportarea rezultatelor testelor de salivă. Asta a presupus o comunicare permanentă cu directorii școlilor, uneori și în weekend, și abordarea colegială cred că a stat la baza unei bune colaborări. În comunicarea cu părinții, cel mai dificil a fost să le explicăm că anumite măsuri care se iau în școli se decid la nivel național și nu intră în competențele inspectoratului școlar schimbarea lor.

Problemele care au apărut în școli pe parcursul acestui an se datorează contextului pe care îl traversăm. Am constatat că, după lungile perioade de activitate online, revenirea elevilor la școală a generat multe cazuri de violență în rândul acestora, chiar dacă nu au fost cu consecințe grave, elevii au uitat reguli de comportament în colectivitate, uneori și cadrele didactice s-au dezobișnuit să fie prezente, în timpul pauzelor, printre elevi, iar monitorizarea acestor fenomene va sta în atenția noastră în perioada următoare.

– Ce anume v-a bucurat cel mai tare din modul în care au decurs lucrurile în învățământul preuniversitar clujean, în 2021?

– Este un an în care am învățat multe despre noi, despre viață, despre cei din jurul nostru, am învățat să fim responsabili, solidari, altruiști, să respectăm reguli, iar toate acestea vor contribui mult la formarea copiilor și tinerilor noștri pentru viață. Mă bucur că mulți dintre colegii mei, cadre didactice, au înțeles că viața trebuie să meargă înainte și, cu respectarea măsurilor de siguranță sanitară, au desfășurat diverse activități și proiecte care au permis elevilor să își pună în valoare abilitățile, talentele și creativitatea. Elevilor le-au lipsit aceste activități extracurriculare, competițiile, și de aceea apreciez mult inițiativa școlilor care au decis să ofere această șansă de revenire la normalitate. De altfel și Inspectoratul Școlar Județean Cluj a organizat câteva astfel de activități în format fizic, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, a  Zilei Mondiale a Educației etc. Pe de altă parte, mă bucur că în 2021 au fost finalizate multe obiective de infrastructură educațională în municipiul Cluj-Napoca, în Dej, în Turda, în Gilău, iar în acest an vor fi finalizate și alte lucrări de investiții/ modernizare a unităților de învățământ.

– Ce vă doriți, ca inspector școlar general, dar și ca dascăl, pentru noul an?

– Sunt multe probleme cu care se confruntă învățământul clujean, unele vizează colaborarea pe termen lung cu autoritățile locale și județene pentru investiții masive în crearea de condiții optime pentru derularea procesului educațional în toate școlile,  găsirea de soluții pentru reducerea învățământului simultan și asigurarea egalității de șanse a elevilor din mediul rural cu cei din mediul urban. Îmi doresc, de asemenea, corelarea calificărilor din învățământul tehnologic cu piața muncii, promovarea mult mai eficientă a învățământului profesional și dual, profesionalizarea managementului unităților de învățământ, scrierea și implementarea de proiecte educaționale pliate pe nevoile școlilor, colaborarea mult mai strânsă cu mediul academic și mediul de afaceri clujean, deschiderea școlilor spre comunități, pentru a deveni acele resurse de coagulare a comunităților, de creștere a nivelului de educație al comunităților, în general. Îmi doresc ca, în anul care vine, să se producă  modificările legislative care să permită aplicarea descentralizării, reforma curriculară, politici publice în care accentul să se pună pe formarea acelor competențe care să îi ajute pe elevi să se integreze cu ușurință pe o piață a muncii în continuă schimbare, să facă transferul cunoștințelor acumulate în situații noi de învățare, să fie adaptabili și conștienți de importanța dezvoltării personale, a învățării pe tot parcursul vieții, să știe să lucreze în echipă, să aibă competențe antreprenoriale, să aibă un stil de viață sănătos, dar mai ales  să fie educați în spiritul valorilor adevărate. Îmi doresc revenirea, cât mai curând, la acea normalitate care să ne permită să desfășurăm proiecte educaționale diverse și continuarea, la aceleași standarde, a activităților de pregătire a elevilor, pentru obținerea de rezultate bune la examenele naționale și la celelalte competiții dedicate elevilor, care au plasat județul Cluj pe primul loc la nivel național.

– Aveți un mesaj pentru elevi, dascăli și părinți, pentru 2022?

– Mesajul pe care doresc să îl transmit tuturor elevilor și cadrelor didactice este unul de încurajare, de menținere a optimismului, care să ne confere energia de a merge mai departe, de a privi pozitiv în viitor. Doresc să transmit tuturor elevilor, dar mai ales celor din clasele a VIII-a și a XII-a, că suntem alături de ei, că suntem preocupați de pregătirea pentru examenele naționale și că școlile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura, în condiții optime, desfășurarea examenului de Evaluare Națională și Bacalaureat și în acest an. Le cer cadrelor didactice să dea dovadă, în continuare, de răbdare, putere de muncă, empatie pentru elevi, să le fie alături, să le asigure suportul emoțional atât de necesar, pentru a trece cu bine peste emoțiile și temerile firești acestei perioade. Traversăm, alături de întreaga omenire, o perioadă dificilă, în care nimic nu mai este cum a fost și care ne determină să ne schimbăm multe comportamente și să facem față multor emoții care ne încearcă. Chiar și în aceste condiții, nu trebuie să uităm că nu avem o profesie oarecare. Dincolo de procesul de transmitere de informații și formare de competențe, rolul nostru este de a face educație, de a  transmite valori către generațiile tinere, iar acest rol nu încetează niciodată. Mi-aș dori să nu fim copleșiți de emoții negative, să continuăm să privim viața cu optimism și să transmitem același mesaj de încredere elevilor noștri și părinților lor.

Tuturor, le urez un An nou în care să fie sănătoși, să aibă parte de realizări personale și profesionale și să se bucure de momente memorabile, alături de cei dragi!

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut