Proiecte derulate de IȘJ Cluj în domeniile învățământului preuniversitar și incluziunii copiilor rromi în școală

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a prezentat joi, în cadrul unei conferințe de presă, proiecte realizate în domeniul incluziunii copiilor rromi în școală și în domeniul învățământului preuniversitar, accesate prin granturi SEE, în cadrul Programului „Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor” în România.

Primul proiect, în domeniul incluziunii copiilor rromi în școală (RCIS), a avut ca obiectiv general creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor rromi, precum și susținerea formării profesorilor care lucrează cu copii rromi, în domenii precum: predarea centrată pe copil, școala incluzivă și predarea într-un mediu multicultural; elaborarea de noi curriculum-uri referitoare la un mediu incluziv și multicultural; activități comune de învățare/ conștientizare privind antidiscriminarea, organizate pentru părinții rromi și nerromi; activități comune de conștientizare privind incluziunea, organizate pentru elevii rromi și nerromi.

Al doilea proiect în domeniul incluziunii copiilor rromi în școală, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, „S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!)” se implementează la nivelul celor șase instituții școlare partenere: Școala Gimnazială Cojocna – procent elevi rromi 73%; Școala Gimnazială Călățele – procent elevi rromi 47%; Școala  Gimnazială  Luna – procent elevi rromi 34%; Școala Gimnazială Așchileu Mare – procent elevi rromi 29,14%; Școala Gimnazială Ceanu Mare – procent elevi rromi 26,31%; Liceul Teoretic ,,Gelu Voievod’’- procent elevi rromi 20,05%.

Prin diversitatea activităților pe care le propune – cursuri de formare adresate cadrelor didactice care lucrează cu elevi provenind din medii defavorizate și care se confruntă cu o rată crescută de abandon școlar, frecvență redusă și dificultăți de integrare; activități practico-aplicative bazate pe interacțiune, colaborare și descoperire; ateliere de lucru; sesiuni informative, tabere/ excursii, activități non-formale desfășurate atât cu elevii, cât și cu părinții acestora -, proiectul S.M.I.L.E. contribuie „în mod definitoriu” la dezvoltarea competențelor socio-relaționale necesare membrilor grupului țintă (elevi, profesori, părinți).

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității celor șase instituții de învățământ preuniversitar, din medii rurale dezavantajate, din județul Cluj, de a dezvolta un mediu incluziv pentru populația școlară de etnie rromă, prin dezvoltarea competențelor necesare în rândul cadrelor didactice implicate în procesul instructiv-educativ și prin implementarea unor activități diverse, cu implicarea sistematică a familiilor elevilor rromi și nerromi, care să promoveze acceptarea și respectul reciproc.

O activitate de referință derulată în cadrul acestui proiect a fost tabăra recreativă organizată, în serii, în perioada 20 august – 2 septembrie, cu participarea elevilor din școlile partenere.

Alți indicatori vizați prin acest proiect sunt: 66 de cadre didactice din școlile partenere care vor dezvolta competențe de abordare disciplinară/ transdisciplinară curriculară și extracurriculară centrată pe elev, de creare a unui mediu de lucru inclusiv și multicultural, prin participarea acestora la cursuri de formare: 228 elevi rromi și nerromi (în proporție echilibrată) participanți la activități școlare, de predare – învățare centrate pe elev, cât și extrașcolare, inclusiv excursii și tabere care promovează și încurajează nondiscriminarea și respectarea drepturilor omului, organizate de cadrele didactice implicate în procesul de formare din cadrul proiectului; 96 de părinți rromi și nerromi care vor dezvolta competențe comunicaționale și de relaționare bazate pe respect și acceptare,  prin participarea la activități de conștientizare și promovare a unui mediu incluziv fără discriminare și excludere socio-emoțională, sub coordonarea unor experți educaționali și a cadrelor didactice beneficiare de programe de formare în cadrul proiectului; 3 cursuri de formare pentru cadrele didactice; două auxiliare curriculare și a 6 seturi de materiale care să asigure învățarea și implementarea conceptelor urmărite pe termen scurt, mediu și lung, care vor rămâne la dispoziția școlilor partenere și de care vor beneficia atât pe perioada derulării proiectului, cât și după finalizareun vlog/ blog al proiectului, care va cuprinde testimoniale și impresii ale elevilor.

Un alt proiect coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj în domeniul învățământului preuniversitar, „C.R.E.E.D (Change Revives Education and Enables Democracy  – Schimbarea Revigorează Educația și Susține Democrația)” a vizat formarea a 10 experți inspectori școlari, prin participarea acestora la cursul de formare „Teacher as Change Agent/ Profesorul, agent al schimbării”, organizat de furnizorul acreditat Newschool S.A, Oslo, Norvegia, având în vedere obiectivul major asumat la nivelul I.Ș.J. Cluj, de a sprijini și consilia școlile, în vederea creșterii calității actului educativ, a promovării incluziunii și diversității, a creării unui mediu educațional propice pentru toți și pentru asigurarea accesului necondiționat la educație.

Participanții au beneficiat de experiența modelului educațional norvegian – Newschool – o agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care să faciliteze asumarea unor experiențe educaționale adaptate nevoilor actuale, cu accent pe inovație și pe rolul profesorului de agent al schimbării, în scopul îmbunătățirii abilităților și competențelor experților educaționali care lucrează în instituții de învățământ, responsabile de susținerea creșterii calității educației în școli.

„Proiectul C.R.E.E.D., coordonat de IȘJ Cluj, finanțat din fonduri norvegiene, ne-a permis să venim în contact cu sistemul de educație norvegian, să vizităm unități de învățământ preuniversitar și superior și să observăm instrumente moderne folosite în procesul de predare. Am beneficiat de o formatoare cu experiență vastă în proiecte educaționale, care, pe lângă proiectul de curs pregătit în acest scop, a permis foarte mult schimbul de bune practici între inspectori, manageri veniți din diferite țări europene. Totodată, în urma experiențelor de învățare dobândite acolo, a trebuit fiecare să elaborăm câte un proiect în timpul cursului, care a fost prezentat în ultima zi. Beneficiind de experiența de acolo, dar și de background-ul  cu care veneam – pentru că ceilalți parteneri au apreciat nivelul ridicat al echipei noastre și intervențiile pe care le-am avut în timpul sesiunilor de formare – ne-am gândit să scriem un proiect prin care IȘJ Cluj să devină un astfel de promotor și de furnizor de cursuri de formare pentru colegi din țară și din străinătate, având expertiza necesară. A fost un proiect foarte, foarte apreciat de toți ceilalți parteneri. Această experiență o vom multiplica printr-un ghid pe care o să-l distribuim tuturor școlilor din județ” – a declarat, pentru Făclia, inspectorul școlar general Marinela Marc.

Întrebată ce ar dori să aducă în sistemul educațional românesc din ce a văzut în Norvegia, Marinela Marc a răspuns: „Comunicarea mult mai eficientă între profesori și elevi, între școală și familie”.

„Acolo este o relație deschisă, toată lumea îndrăznește să spună ce gândește, starea de bine chiar se cultivă elevilor. Am văzut un exemplu care la început ne-a șocat un pic. Am ajuns într-o școală în care într-una din clase se dădea un test la matematică și ni s-a spus că nu putem intra, dar sălile lor de clasă au uși din sticlă, totul e transparent, se vede ce se întâmplă acolo și am văzut că foarte puțini copii lucrează, de fapt, testul la matematică. Ni s-a explicat că dacă dintr-un anume motiv nu se simt în stare, se simt obosiți sau nu sunt pregătiți, nu sunt obligați să dea testul în ziua respectivă și pot să facă orice altceva la acea oră. Unii desenau, unii își luau cărți de pe raft și citeau și doar câțiva rezolvau testul. Mi-aș dori să ajungem la acea stare de normalitate în care elevul să fie evaluat pentru ceea ce știe și nu să fie vânat pentru ce nu știe și taxat prin note mici” – a declarat inspectorul școlar general Marinela Marc.

Rezultatele proiectelor au fost prezentate de inspectorul pentru proiecte europene, Daniela Giurgiu.

Proiectele accesate și derulate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în domeniul incluziunii copiilor rromi în școală și în domeniul învățământului preuniversitar, sunt finanțate prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei pentru reducerea disparităților economice și sociale în spațiul economic european și consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul, Sudul Europei și statele baltice.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut