Proiect IȘJ Cluj: Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a dat startul celor trei cursuri de formare prevăzute în cadrul proiectului S.M.I.L.E – Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!), destinate cadrelor didactice din șase unități de învățământ preuniversitar partenere și beneficiare, și anume școlile gimnaziale Cojocna, Călățele, Luna, Așchileu Mare, Ceanu Mare și Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău.

Proiectul vizează: dezvoltarea, la 66 de cadre didactice din aceste școli, a unor competențe de abordare disciplinară/ transdisciplinară curriculară și extracurriculară centrată pe elev, de creare a unui mediu de lucru incluziv și multicultural; dezvoltarea de competențe sociale, civice, de sensibilizare culturală și emoțională la elevii rromi și nerromi care să faciliteze incluziunea socială, colaborarea bazată pe acceptare și respect reciproc, prin implicarea a 228 elevi rromi și nerromi în activități care promovează și încurajează nondiscriminarea; creșterea responsabilizării a 96 de părinți rromi și nerromi care vor dezvolta competențe comunicaționale și de relaționare bazate pe respect și acceptare.

„Cele trei cursuri de formare – «Împreună pentru o comunitate incluzivă», «Învățăm împreună într-o școală incluzivă» și «Let’s get digital!» au fost configurate pornind de la nevoile identificate la nivelul școlilor partenere. Ele sunt destinate soluționării unor probleme cu care se confruntă cadrele didactice în derularea activităților școlare și extrașcolare și care au ca punct central promovarea incluziunii atât în rândul elevilor, cât și al părinților și al comunității locale, precum și diversificarea metodelor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare. Programele de curs au fost avizate de Ministerul Educației, cu sprijinul Casei Corpului Didactic Cluj, care susține și procesul de implementare a cursurilor, prin implicarea unui corp de metodiști cu experiență și expertiză în domeniu” – informează Inspectoratul Școlar Județean Cluj, care este promotor și coordonator al proiectului.

Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a trei luni și însumează 48 de ore de formare, organizate în sesiuni separate, alternative, pentru fiecare instituție de învățământ și „livrate” de formatori cu experiență (metodiști ai CCD Cluj, inspectori școlari sau formatori externi), cooptați în urma unui proces de selecție – precizează sursa citată. Grupurile țintă sunt formate din cadre didactice care, ulterior, vor valorifica competențele dobândite în derularea unor serii de activități cu elevii și părinții.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut