Programul Tezaur continuă până în decembrie

Până în 14 decembrie, românii pot subscrie pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației în cadrul Programului Tezaur, cu maturități de 1, 2 și 3 ani.

Aceste emisiuni reprezintă o alternativă de economisire avantajoasă pentru români, deoarece veniturile din dobânzi sunt neimpozabile. Rata dobânzii este de 3,5% – 1 an, 3,75% – 2 ani, 4,00% – 3 ani, fără plafon individual de subscriere. Titlurile de stat sunt în formă dematerializată şi au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă calitatea. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri în perioada de subscriere.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:* de la unitățile Trezoreriei Statului în perioada 17 noiembrie – 11 decembrie * de la unitățile C.N. Poșta Română în perioada 17 noiembrie – 10 decembrie în mediul urban și în perioada 17 noiembrie – 12 decembrie în mediul rural.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia se publică la adresele http://www.mfinante.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut