Programul „Școală după școală”, la Cluj

Programul național pilot de tip „Școala după școală“, derulat de Ministerul Educației pentru elevii până la clasa a VIII-a, se va implementa în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj, începând cu 8 martie 2021 – a anunțat  Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

„Înscrierea elevilor pentru a participa la aceste activități de educație remedială, în cadrul Programului național pilot de tip «Școala după școală», se realizează în perioada 25 februarie – 3 martie 2021, ca urmare a solicitării scrise a părintelui/ a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de către părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104, din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Solicitările scrise se depun la unitatea de învățământ preuniversitar în care este școlarizat elevul, în termenul menționat în calendarul Programului național pilot de tip «Școala după școală», respectiv până miercuri, 3 martie 2021” – precizează IȘJ Cluj într-un comunicat remis presei marți, 2 martie, puțin după ora 16:00!

Potrivit comunicatului, sunt eligibili pentru a participa la acest program elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități, elevi din comunitățile dezavantajate economic, elevi rromi.

Unitățile de învățământ care nu organizează activități remediale și care înregistrează cereri ale părinților acestor elevi, transmit aceste solicitări către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, care va repartiza elevii în unități de învățământ organizatoare ale programului.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut