Probleme cu mai mult de jumătate dintre dosarele candidaților la funcția de director de școli din Cluj

Mai multe de jumătate dintre candidații înscriși la cea de a doua sesiune a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile și grădinițele din județul Cluj au fost declarați respinși după evaluarea dosarelor. Una din cauze ar fi că nu au depus documentele prevăzute de noul ordin de ministru care reglementează concursul.

În județul Cluj, pentru cea de a doua sesiune a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școli și grădinițe s-au înscris 38 candidați. Înscrierile s-au făcut on-line, direct pe platforma concursului. În urma evaluării dosarelor, doar 16 candidați au fost declarați admiși, restul de 22 fiind respinși, ceea ce reprezintă 68 la sută din totalul candidaților. „Candidații cu dosare respinse, pot solicita comisiei de organizare a concursului, în scris, în maximum 24 de ore de la afişarea listei candidaţilor admişi la etapa de evaluare a conformităţii documentelor, analiza cauzelor şi remedierea eventualelor erori de natură tehnică. Solicitarea va cuprinde si cererea de redeschidere a dosarului din platforma în care s-au încărcat documentele. Solicitarea se întocmește pe un model propriu realizat de candidat și se va transmite documentul semnat, scanat pe adresa de e-mail concurs.directori@isjcj.ro După redeschiderea dosaului, candidatul va reîncărca documente în completare și va retransmite dosarul pentru a fi reevaluat în intervalul 2-3 februarie 2022”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

În județul Cluj au fost scoase la concurs 24 de funcții de director și 15 de director adjunct.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj, care au rămas vacante, se va desfășura în perioada ianuarie – martie 2022, anunță Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

La această etapă e concursului pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației, ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției; nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

S.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut