PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA anunt de mediu

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA titular al proiectului „Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire bazin competițional de înot” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire bazin competițional de înot”, propus a fi amplasat în muncipiul Cluj-Napoca, str. Bicaz, fn, jud. Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, în zilele de luni-vineri intre orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut