Premiile Academiei Române pentru anul 2020

Academia Română va decerna miercuri, 7 decembrie 2022, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2020.

Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale și muzicale. În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda o diplomă „Meritul Academic“ și 4 diplome „Distincția Culturală“.

Redăm lista completă a premiilor și a diplomelor acordate, așa cum ne-a fost furnizată de Academia Română, listă în care se vor regăsi, și în acest an, și numele unor clujeni:

I. Filologie și literatură:

Premiul „Timotei Cipariu“ – Lucrarea: Crestomația limbii române vechi, volumul al II-lea (1640-1715); Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ – Lucrarea: Cronologia vieții literare românești (CVLR) 1970-1979; Premiul „Ion Creangă“ – Lucrarea: Vântul, duhul, suflarea, autor: Andreea-Corina Răsuceanu; Premiul „Titu Maiorescu“ – Lucrarea: Ochii minții, autor: Irina Petraș; Premiul „Lucian Blaga“ – Lucrarea: Întoarcerea la Marele Will sau Reconsiderarea canonului shakespearian, autor: George-Valentin Volceanov și Lucrarea: Brâncuși, autor: Pavel Șușară; Premiul „Mihai Eminescu“ – Lucrarea: Omul cu vâslă pe umăr, autor: Dinu Flămând; Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă;

II. Științe istorice și arheologie:

Premiul „Vasile Pârvan“ – Lucrarea: Începuturile culturii Monteoru. Așezarea de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2, autor: Mihai-Dan Constantinescu și Lucrarea: Living on the River. A study of the interactions in the lower Danube Gorge in the late Iron Age and Early Roman Times, autor: Andreea-Maria Drăgan; Premiul „Dimitrie Onciul“ – Lucrarea: Octavian C. Tăslăuanu, Spovedanii. Volumele I-V, VI-VIII, IX-XV, autor: George-Bogdan Tofan; Premiul „George Barițiu“ – Lucrarea: Uivar „Gomilă“. A prehistoric tell settlement in the Romanian Banat, autor: Florin Drașovean și Wolfram Schier (Germania); Premiul „Nicolae Iorga“ – Lucrarea: ,,Auf nach Rumänien!“ Beligeranța germano-română, 1916-1918, autor: Claudiu-Lucian Topor; Premiul „Nicolae Bălcescu“ – Lucrarea: ,,Războiul sfânt“ al rasei: eugenia și protecția națiunii în Ungaria: 1900-1919, autor: Marius Turda; Premiul „A.D. Xenopol“ – Lucrarea: Revista ,,Arhiva“: bibliografie analitică precedată de un studiu monografic, autor: Mircea-Cristian Ghenghea; Premiul „Mihail Kogălniceanu“ – Lucrarea: Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu (1838-1913), autor: Leonidas Rados; Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“ – Lucrarea: Corpus Draculianum: Documentele și cronicile relative la viața și domnia voievodului Vlad Țepeș (1437-1650) vol. I, tom I și II, editori: Albert Weber (Germania), Adrian Gheorghe, Ștefan Marinca (Germania), Alexandru Ștefan Anca (Germania);

III. Științe matematice:

Premiul „Simion Stoilow“ – Lucrarea: The Polynomial Carleson operator, autor: Victor-Daniel Lie; Premiul „Gheorghe Țițeica“ – Lucrarea: Higher order energy functionals, autor: Dumitru-Cezar Oniciuc; Premiul „Gheorghe Lazăr“ – Grupul de lucrări: Contribuții la probleme de ecuații diofantice și L-funcții Artin, autor: Mircea Cimpoeaș; Premiul „Grigore C. Moisil“ – Propunere făcută împreună cu Secția de știința și tehnologia informației; Premiul „Spiru Haret“ – Grupul de lucrări: Metode și modele matematice în elasticitatea neliniară, autor: Ionel-Dumitrel Ghiba; Premiul „Dimitrie Pompeiu“ – Nu se acordă; Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Secția de științe matematice nu are propuneri;

IV. Științe fizice:

Premiul „Constantin Miculescu“ – Grupul de lucrări: Studiul corelației dintre caracteristicile microstructurale și proprietățile de câmp intens, ale sistemelor oxidice ceramice, autor: Lavinia-Petronela Curecheriu; Premiul „Dragomir Hurmuzescu“ – Grupul de lucrări: Tratarea apei cu plasmă netermică și potențialul de utilizare a acesteia în agricultură, autor: Monica Măgureanu; Premiul „Ștefan Procopiu“ – Nu se acordă; Premiul „Horia Hulubei – Nu se acordă; Premiul „Radu Grigorovici“ – Grupul de lucrări: Studii privind straturile subțiri pentru aplicații în domeniul celulelor fotovoltaice, autor: Marcela Socol;

V. Științe chimice:

Premiul „Costin D. Nenițescu“ – Nu se acordă; Premiul „I. G. Murgulescu“ – Nu se acordă; Premiul „Gheorghe Spacu“ – Nu se acordă; Premiul „Nicolae Teclu“ – Grupul de lucrări: Compozite polimerice miez/multistrat polielectrolitic pentru îndepărtarea unor poluanți din ape contaminate, autor: Florin Bucătariu și Grupul de lucrări: Catalizatori heterogeni cu aplicații catalitice și fotocatalitice, autori: Florentina Neațu, Ștefan Neațu și Mihaela-Mirela Trandafir; Premiul „Cristofor I. Simionescu“ – Grupul de lucrări: Formulări pe bază de polimeri pentru eliberare controlată de medicamente, autor: Daniela Ailincăi;

VI. Științe biologice:

Premiul „Emil Racoviță“ – Suită de 7 lucrări (2017-2020) cu tema Biologia sistemică a îmbătrânirii, autor: Robi Marcel Tăcutu; Premiul „Grigore Antipa“ – Grup de 8 lucrări (2014-2020) în domeniul Platformele Celulare Biosenzoristice – autor: Mihaela Gheorghiu; Premiul „Nicolae Simionescu“ – Suită de 22 lucrări (2015-2020): Un concept unitar pe baza studiilor celulelor retinale ganglionare (CRG), neuronii care transmit informația vizuală de la ochi la creier, autor: Tudor Constantin Badea; Premiul „Emanoil Teodorescu“ – Nu se acordă;

VII. Științe geonomice:

Premiul „Grigore Cobălcescu“ – Lucrarea: Early Pleistocene freshwater fishes of Copăceni (Dacian Basin, southern Romania), autori: Ștefan Vasile, Oleksandr Kovalchuk (Ucraina), Alexandru Petculescu, Marton Venczel și Lucrarea: Microaerophilic Fe-oxidizinc micro-organisms in Middle Jurassic ferruginous stromatolites and the paleoenvironmental context of their formation (Southern Carpatians, Romania), autori: Mihaela Grădinaru, Iuliana Lazăr, Mihai Ducea, Lucian Petrescu; Premiul „Ludovic Mrazec“ – Lucrarea: Rare earth element (REE) enrichment of the late Ediacaran Kalyus Beds (East European Platform) throught diagenetic uptake, autori: Ion Francovschi, Eugen Grădinaru, Relu-Dumitru Roban, Mihai Ducea, Valerian Ciobotaru (Republica Moldova), Leonid Shumlyanskyy (Ucraina/Australia); Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“ – Lucrarea: Capcane subtile în sistemele petroliere din România, autor: Doru Cătălin Morariu; Premiul „Ștefan Hepites“ – Nu se acordă; Premiul „Simion Mehedinți“ – Lucrarea: Relieful din Depresiunea Transilvaniei, autor: Gheorghe Roșian și Lucrarea: Vulnerabilitatea așezărilor umane și riscurilor sociale în Depresiunea Petroșani, autor: Andra Maria Costache;

VIII. Științe tehnice:

Premiul „Aurel Vlaicu“ – Grupul de lucrări: Caracterizarea structurării induse magnetic la scară nanometrică în ferofluide prin metode optice, autori: Vlad-Mircea Socoliuc și Lorin-Bogdan Popescu; Premiul „Traian Vuia“ – Grupul de lucrări: Roboți paraleli inovativi pentru aplicații medicale („Innovation in medical parallel robots”), autori: Doina-Liana Pîslă, Nicolae Plitea și Liviu-Călin Vaida; Premiul „Henri Coandă“ – Grupul de lucrări: Mașini electrice pentru aplicații cu viteză variabilă: proiectare și control, autori: Ileana Torac, Mihaela-Codruța Paicu (Ancuți), Ana-Adela Popa și Andy-Sorin Isfănuți și Cartea: Computational modeling in biomedical engineering and medical physics, autori: Alexandru Mihail Morega, Mihaela Morega și Alin-Alexandru Dobre; Premiul „Constantin Budeanu“ – Cartea: Advanced electric drives – an UPT selection, autori: Sorin Mușuroi, Cristian-Vasile Lascu și Nicola-Valeriu Olarescu; Premiul „Anghel Saligny“ – Tratatul: FUNDAȚII, vol. 3: Structuri de sprijin în ingineria geotehnică, autori: Anghel Stanciu și Florian Roman; Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Cartea: I.A.R. Industria Aeronautică Română, 1925-1948, autori: Horia-Gabriel Stoica și Radu-Dan Antoniu;

IX. Științe agricole și silvice:

Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică – Lucrarea: Evaluation of single nucleotide polymorphisms identified through the use of SNP assay in Romanian and Chinese Holstein and Simmental cattle breeds, autori: Daniela Elena Ilie, Yahui Gao (China), Ioana Nicolae, Dongxiao Sun (China), Junya Li (China), Bo Han (China) și Dinu Gavojdian; Premiul „Traian Săvulescu“ – biologie, fitopatologie, biotehnologie, știința alimentului – Lucrarea: Removal of bacteria, viruses, and other microbial entities by means of nanoparticles, autori: Dan Cristian Vodnar, Laura Cot (Mitrea), Lavinia Florina Mureșan (Călinoiu), Katalin Szabo și Bianca Eugenia Ștefănescu (Vodnar); Premiul „Marin Drăcea“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie – Lucrarea: A generalized nonlinear mixed-effects height–diameter model for Norway spruce in mixed-uneven aged stands, autori: Albert Ciceu, Juan Garcia-Duro (Spania), Ioan Seceleanu și Ovidiu Badea; Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie – Lucrarea: Model of color parameters variation and correction in relation to “Time-View” image acquisition effects in wheat crop, autori: Florin Sala, Costin Alin Popescu, Mihai Valentin Herbei și Ioan-Ciprian Rujescu;

X. Științe medicale:

PremiulIuliu Hațieganu“ – Lucrarea: Momente de început ale stomatologiei clujene: Oameni și Fapte (1919-1948), autori: Alexandru-Horațiu Rotar și Alexandru Rotar și Lucrarea: Infarctul intestinal, coordonatori: Constantin Ciuce și Ionuț-Isaia Jeican; Premiul „Daniel Danielopolu“ – Lucrarea: File din Istoria Medicinei Românești, coordonatori: Victor Voicu, Irinel Popescu și Eugen Târcoveanu; Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă; Premiul „Victor Babeș“ – Nu se acordă; Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă; Premiul „Ștefan S. Nicolau“Lucrarea: Pandemia Covid-19 în România. Aspecte Clinice și Epidemiologice, coordonatori: Victor Voicu, Costin Cernescu, Irinel Popescu și Șerban-Ion Bubenek-Turconi;

XI. Științe economice, juridice și sociologie:

Științe economice: Premiul „Petre S. Aurelian“Lucrarea: Monografie statistică a Academiei de Studii Economice București. 100 de promoții de absolvenți (vol. I-II), autori: Nicolae Istudor, Emilia Gogu, Alexandru Isaic-Maniu, Dumitru Miron și Ion Vorovenci; Premiul „Virgil Madgearu“ – Lucrarea: Transporturile în spațiul istoric românesc, autori: Frantz-Daniel Fistung și Teodor Popescu; Premiul „Victor Slăvescu“ – Lucrarea: The Sustainable Development Theory: A Critical Approach (vol. I-II), autori: Ion Pohoață, Delia Elena Diaconașu și Vladimir Mihai Crupenschi; Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“ – Lucrarea: Sustenabilitate economică și justiție socială, autori: Emil Dinga și Gabriela-Mariana Ionescu:

Sociologie: Premiul „Dimitrie Gusti“ – Nu se acordă; Premiul „Henri H. Stahl“ – Lucrarea: Social Conflict and the Making of a Globalized Place at Roșia Montană, autor: Filip-Mihai Alexandrescu;

Științe Juridice: Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă; Premiul „Simion Bărnuțiu“ – Lucrarea: Garanții civile, autor: Radu-Alexandru Rizoiu; Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă;

XII. Filosofie, teologie, psihologie și pedagogie:

Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“ – Nu se acordă; Premiul „Mircea Florian“ – Lucrarea: Intuiționismul matematic. Interpretări filosofice, autor: Viorel Vizureanu; Premiul „Ion Petrovici“ – Lucrarea: Socrate în blugi sau filosofia pentru adolescenți, autor: Mihai-Laurențiu Staicu; Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă; Premiul „Dumitru Stăniloaie“ – Lucrarea: Emoții, afecte și sentimente în istorie, autor: Pr. Emanoil Băbuș și Lucrarea: La structure ontologique-communionnelle de la personne. Aux sources théologiques et philosophiques du père Dumitru Stăniloae, autor: Costin-Ciprian Apintilesei;

XIII. Arte, arhitectură și audiovizual:

Creație muzicală: Premiul „George Enescu“ – Lucrarea: Themes / Anthemes pentru orchestră, compozitor: Gabriel-Vicențiu Almași;

Muzicologie: Premiul „Ciprian Porumbescu“ – Nu se acordă;

Istoria artei: Premiul „George Oprescu“ – Lucrarea: Iconografia vrăjitoriei în arta religioasă românească, autori: Ioan Simion Pop-Curșeu și Ștefana Pop-Curșeu;

Artă plastică: Premiul „Ion Andreescu“ – Lucrarea: Proiectul Manifest pentru natură (Expozițiile Arte Laguna – Veneția; Salonul Național de sticlă – Galeriile „Simeza“; Salonul Național de Artă – Galeria Senat; Bienalele Internaționale de Artă Contemporană – Buzău, Bârlad), artist plastic: Mihăiță Țopescu și Lucrarea: Expoziția Descânt (Muzeul Național al Literaturii Române), artist plastic: Marcel Lupșe;

Etnografie și folclor: Premiul „Simion Florea Marian“ – Lucrarea: Portul popular din Câmpia Munteniei în colecțiile Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti“, autori: Georgeta Stoica, Paulina Popoiu și Georgiana Onoiu;

Creație arhitectonică: Premiul „Duiliu Marcu“ – Lucrarea: Ansamblul Dacia One (proiectat în 2020), autor: arh. Adrian-Emilian Zerva;

Artele spectacolului: Premiul „Aristizza Romanescu“ – Filmul: Malmkrog, regizor: Emilian-Cristian Puiu și Lucrările: Ciclul Rezistența prin teatru (producții ale Teatrului „Act“, difuzate online în 2020, regia Alexandru Dabija); Rosto (montat în 2020, cu premiera în 2021, regia Alexandru Dabija), actor: Marcel Iureș;

XIV. Știința și tehnologia informației:

Premiul „Grigore Moisil“ – în colaborare cu Secția de științe matematice (vezi III. Științe matematice), Monografia: Foundations of Finitely Supported Structures: A set Theoretical Viewpoint, Grup de 3 lucrări: Fixed Point Results for Finitely Supported Algebraic Structures; Uniformly Supported Sets and Fixed Points Properties; Relaxing the Fraenkel – Mostowski Set Theory, autor: Andrei Alexandru; Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Monografiile: Intelligent Decision Support Systems – A Journey to Smarter Healthcare și Artificial Intelligence in Cancer: Diagnostic to Tailored Treatment, autor: Smaranda Belciug; Premiul „Tudor Tănăsescu“ – Nu se acordă; Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă.

Academia Română acordă și cinci distincții speciale: Diploma „Meritul Academic“ – Narcis Dorin Ion, pentru excepționala sa dăruire în domeniul muzeologiei și istoriografiei; Diploma „Distincția Culturală“ – Mădălina Corina Diaconu, pentru realizarea rubricii radio „Poveștile Academiei“, Tudor Stavilă, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Ioan Lăcătuşu, pentru valorificarea patrimoniului cultural al românilor din arcul carpatic și Erich-Mihail Broanăr, pentru valorificarea patrimoniului cultural al românilor din arcul carpatic.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut