Prejudicii de peste 20 de milioane de lei descoperite de Curtea de Conturi în județul Cluj în primul an al pandemiei

Curtea de Conturi a României a făcut public raportul privind acţiunile de audit financiar şi control pentru anul 2020 la nivelul instituţiilor administraţiei publice centrale şi la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. Raportul dezvăluie o serie de nereguli la mai multe instituţii și societăți din judeţul Cluj. Neregulile descoperite sunt legate de gestiunea economico-financiară şi de efectuarea unor plăţi nelegale.

Prestigioasa instituție de control a României a verificat amănunțit 37 de UAT-uri din județul Cluj. Pe lângă primării, au fost verificați și ordonatorii terțiari de credite, din subordinea acestora, neregulile constatate fiind multiple, iar prejudiciile descoperite depășind 19.221.000 de lei.

Curtea de Conturi a României a descoperit o serie de nereguli la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit raportului întocmit de instituţia de control a României, în 2020, municipalitatea clujeană a acordat drepturi de personal sub forma normei de hrană salariaților din cadrul Poliției Locale Cluj-Napoca pentru care raporturile de serviciu/ contractul individual de muncă era suspendat, prejudiciindu-se bugetul local cu suma de 48.235 lei. Un prejudiciu de 135.000 lei au fost provocat la bugetul local prin efectuarea unor plăți nelegale, reprezentând actualizarea nejustificată a prețului cu manopera și profitul, aferent unui contract de lucrări, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului”, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pentru domeniul construcțiilor, fiind astfel creat un prejudiciu bugetului local în sumă de 135.339 lei; Totodată, în perioada octombrie – decembrie 2020, au fost efectuate plăți în sumă totală de 3.087.447 lei, reprezentând subvenții acordate din bugetul local pentru finanțarea costurilor de operare aferente serviciului public de salubrizare menajeră, fără respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat, respectiv autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței.

 

La Spitalul municipal din Gherla s-a stabilit că în anul 2020 au fost stabilite și acordate personalului care ocupă funcții în comitetul director, sporuri neprevăzute de legislația în vigoare în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice în sumă de 65.335 lei, iar la Spitalul municipali din Cluj-Napoca s-a descoperit că au fost acordate stimulente financiare lunare în sumă totală de 1.623.006 lei în perioada septembrie 2018 – februarie 2020 unor salariați din cadrul unității medicale.

Cu ocazia controlului efectuat la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca s-a constatat un prejudiciu de 20.000 lei prin efectuarea cheltuieli și plăți în lipsa unor documente care să justifice legătura cu obiectul de activitate al societății. De asemenea, s-a mai descoperit că în 2020 au fost efectuate deplasări în țară și străinătate, în lipsa unor documente care să justifice efectuarea acestora. Prejudiciul creat a fost de 56.000 lei.

În urma acțiunii de control, s-a constatat că evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat, nu sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea, și nu se respectă, sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității, concluzia generală exprimată fiind ”concluzie generală adversă”, precizează Curtea de Conturi în raportul întocmit în urma controlului de la Sala Polivalentă.

Tot la Sala Polivalentă s-a descoperit că s-au efectuat cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare la SC Sala Polivalentă SA Cluj-Napoca, prejudiciul fiind de 16 mii lei. Din documentele întocmite de Curtea de Conturi în urma verificărilor făcute la Sala Polivalentă nu reiese că neregulile descoperite au impus sesizarea organelor judiciare.

S.P.

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut