Pregătiri de iarnă pentru exploatarea lucrărilor hidrotehnice

În această perioadă, specialiștii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Someș-Tisa aplică o serie de măsuri pentru a asigura exploatarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice pe care le au în administrare, în timpul sezonului rece.

Pentru intervalul noiembrie 2022 – martie 2023, ei au elaborat un program de lucru pe timp friguros care prevede asigurarea condițiilor optime de lucru și reinstruirea personalului care deservește lucrările hidrotehnice, verificarea stării tehnice și funcționale a echipamentelor hidromecanice, a instalațiilor electrice, de automatizare și de încălzire. De asemenea, au loc lucrări de verificare a instalațiilor de iluminat pentru baraje, galerii, căi de acces și spații tehnologice, a stării tehnice a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare, lucrări de întreținere și reparații cu asigurarea stocurilor de materiale necesare. Nu în ultimul rând se are în vedere asigurarea fluxului informațional-decizional și de monitorizare, în cazul producerii unor evenimente, asigurarea volumelor de apă în acumulări pentru toate categoriile de utilizatori, supravegherea permanentă a evoluției fenomenelor de iarnă, precum și îndepărtarea din cursurile de apă a obstacolelor care ar putea provoca îngrămădiri de sloiuri.

Lucrările hidrotehice din administrarea ABA Someș-Tisa sunt supravegheate permanent de specialiștii instituției, unul dintre obiectivele principale fiind reducerea impactului inundațiilor. Totodată, se iau măsuri pentru a asigura rezerva de apă brută tuturor beneficiarilor care dispun de sisteme de alimentare cu apă în regim centralizat, și sunt asigurate volumele de apă în acumulări pentru producerea de energie electrică.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut