Populația poate reclama furnizorul de energie chiar și la Tribunal

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a făcut câteva precizări privind modul în care trebuie acționeze o persoană dacă are neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale.

ANRE precizează că persoanele care au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale, trebuie să se adreseze pentru clarificări furnizorului care a emis factura, acesta având obligația transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special dacă aceasta nu este bazată pe consumul real. Dacă ei apreciază că răspunsul nu conține clarificările cerute, pot să se adreseze ANRE sau altor instituții cu atribuții în acest sens, chiar și instanței de judecată.

Instituția recomandă populației următoarele: * să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică / gaze naturale * să solicite citirea lunară a contorului * să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis * să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să utilizeze autocitirea, pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia * să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor / tarifelor; dacă aceste modificări nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită perioada de timp), clientul poate să sesizeze ANRE sau alte instituții cu atribuții în acest sens, chiar și instanța de judecată.

Informații privind piața de energie sunt furnizate de ANRE la numerele de telefon: * 0374.554.265 (telefon cu tarif normal în rețeaua Orange, apelabil din toate rețelele) * 0219782 (telefon cu tarif normal în rețeaua Telekom, apelabil din toate rețelele). Petiții se pot depune la adresa de internet http://www.anre.ro/ro/contact/depunerea-unei-petitii.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut