Platformă online pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a lansat platforma online „e-DAI”, prin intermediul căreia funcţionarii publici, demnitarii şi alte categorii prevăzute de lege îşi vor putea completa şi depune, în format digital, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.


Conform ANI, potrivit legii, entităţile în cadrul cărora există persoane ce au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese au desemnate persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind aceste declaraţii. In primă fază, aceste persoane responsabile se vor înrola în platforma e-DAI, obţinând un cont specific în cadrul căruia îşi vor putea îndeplini obligaţiile stabilite de lege. Tot persoanei responsabile îi revine sarcina de a adăuga deponenţii în platformă. Pentru informaţii complete privind procedura aferentă, ANI pune la dispoziţia persoanei responsabile manualul de utilizare, disponibil la adresa https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf.
ANI precizează că deponentul va primi pe e-mailul propriu un nume de utilizator şi o parolă, în baza cărora îşi va putea accesa propriul cont. În această secţiune, deponentul îşi va putea completa şi genera declaraţiile utilizând un formular inteligent cu câmpuri standardizate pentru introducerea datelor, fapt care reduce semnificativ timpul necesar destinat completării. La finalizarea procesului, declaraţiile vor fi semnate electronic cu ajutorul semnăturii electronice calificate. Dacă deponentul nu beneficiază încă de o semnătură electronică calificată, acesta îşi va completa formularele tot în platforma e-DAI, va imprima şi semna olograf declaraţiile, urmând ca acestea să fie încărcate în platformă, respectând toţi paşii procedurali. Pentru informaţii complete privind procedura aferentă, ANI pune la dispoziţia deponentului un manual de utilizare, disponibil la adresa https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf.
Odată semnate, declaraţiile vor ajunge în contul persoanei responsabile care va verifica declaraţiile sub aspectul existenţei eventualelor deficienţe. Ulterior, declaraţiile vor ajunge pe cale electronică în arhiva Agenţiei Naţionale de Integritate şi publicate pe Portal.
ANI precizează că va mai accepta doar până la finalul acestuia an atât declaraţii semnate electronic prin intermediul noii platforme e-DAI, cât şi pe cele completate şi depuse în format clasic, semnate olograf. Începând cu 1 ianuarie 2022, toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligaţia de a transmite declaraţiile doar semnate electronic prin intermediul platformei e-DAI.
Potrivit legii, până la data de 31 decembrie 2021, toate autorităţile publice, instituţiile publice sau unităţile din care fac parte persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a asigura deponenţilor certificate calificate pentru semnătură electronică.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut