Plata online a obligațiilor fiscale cu scadență în 25 ianuarie

Pentru a evita deplasările la sediile unităților fiscale, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Cluj-Napoca recomandă contribuabilililor ca plata obligațiilor fiscale cu scadență în 25 ianuarie 2022 să se facă online sau prin virament bancar.

Pe perioada aplicării prevederilor art. I din O.U.G. nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt: a). pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat; b). pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor; c). pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.
Detalii pot fi obținute: * telefonic, apelând Call Center-ul de asistență al A.N.A.F., la nr. 031.403.91.60 * prin Formularul Unic de Contact, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Contact – Formular de contact * la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut