Planul rectorului Anca Dana Buzoianu pentru ca UMF „Iuliu Hațieganu” să ajungă la nivel de top

Profesorul universitar dr. Anca Dana Buzoianu candidează pentru un nou mandat de reactor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca iar printre obiective se numără promovarea culturii cercetării. Potrivit planului managerial, „cercetarea coordonată cu viziune integratoare și de internaţionalizare, sustenabilă prin proiecte” va reprezenta o prioritate a activităţii universității clujene. Pentru asta, Anca Dana Buzoianu are în vedere înființarea Institutului de Cercetare al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. Totodată, se propune realizarea unor consorții universitare cu scop de cercetare care să permită abordarea unor teme actuale cu potențial de dezvoltare important în cercetarea biomedicală.

„O universitate nu poate ajunge la nivel de top fără o cercetare solidă, recunoscută internațional. Cercetarea de excelență, într-un mediu academic, crește implicit și calitatea actului medical. Medicii cu expunere la cercetarea medicală dezvoltă în mod firesc o atitudine mai deschisă în fața celor mai noi descoperiri și tratamente, pe care le pot aplica la timp și corect. Un centru de cercetare de înaltă calitate va atrage fonduri de cercetare importante în UMFIH. Obiectivele unui Institut de cercetare al UMFIH, care trebuie să-și propună să devină cel mai performant centru de cercetare în domeniul ales, în estul Europei: să conecteze cercetarea fundamentală cu medicina clinică; să reprezinte un loc în care cei mai buni studenți și doctoranzi din UMFIH să poată dezvolta o carieră științifică; să atragă cercetători de calitate din alte centre universitare din România și străinătate. Institutul de cercetare al UMFIH trebuie să identifice încă de la început un număr de parteneri strategici externi care să contribuie prin know-how și să întărească nivelul și calitatea cercetării din Universitate. La institut se pot afilia colectivele de cercetare care doresc și au rezultate notabile; în același timp institutul va avea și rolul de structură-suport pentru toate colectivele sau nucleele de cercetare”, se arată în planul de management.

Totodată, planul managerial prevede încurajarea cercetării interdisciplinare și transdisciplinare prin stimularea colectivelor de cercetare care abordează teme interdisciplinare. De asemenea, se are în vedere construirea de noi spații pentru laboratoarele de cercetare interdisciplinare și îmbunătățirea conexiunilor dintre cercetarea preclinică și activitățile clinice, prin consolidarea cercetării biomedicale translaționale, în special în domeniile prioritare. Tot pentru dezvoltarea cercetării se propune stabilirea de parteneriate strategice și o colaborare cu industria. În acest sens se are în vedere stabilirea de parteneriate cu companii farmaceutice și biotehnologice pentru finanțarea cercetării și realizarea de brevete și aplicații practice, parteneriate academice cu alte universități pentru a lărgi oportunitățile de cercetare și a împărtăși resurse și realizarea unor consorții universitare cu scop de cercetare care să permită abordarea unor teme actuale cu potențial de dezvoltare important în cercetarea biomedicală: inteligența artificială, bioinformatica, digitalizarea actului medical, utilizarea big data, etc. „În constituirea acestor consorții se vor lua în considerare colaborările științifice tradiționale ale colectivelor de cercetare din UMFIH, competitivitatea în domeniu și posibilitatea unor colaborări constructive, cu beneficiu mutual”, se arată în planul de management.

Tot la componenta cercetare, planul managerial al profesorului univ. dr. Anca Dana Buzoianu prevede valorificarea prin colaborări în cercetare a oportunității de a face parte dintr-un consorțiu de universități europene, respectiv NeurotechEU, cu continuările subsecvente NeurotechRI și Neurotech++, având ca parteneri universități prestigioase care desfășoară cercetare la cele mai înalte standarde în domeniu.

Un un alt obiectiv fixat de Anca Dana Buzoianu pentru următorul mandat vizează consolidarea poziției de lider privind strategiile educaționale în eşalonul universităților româneşti de medicină şi în acelaşi timp pentru a deveni un reper în oferta de servicii educaționale pentru această zonă europeană. În acest sens va acționa pentru stimularea activității medicale și farmaceutice de vârf, ca vector de imagine și renume al Universității și pentru remodelarea și adaptarea curriculară care trebuie să includă toate facultăţile. „Abordarea trebuie să privească atât conţinutul, cât şi actul pedagogic în sine, astfel încât noţiunile de învăţământ centrat pe student şi pe rezolvare de probleme să nu rămână simple formulări prețioase lipsite de fond”, a arată în planul de management. Se mai are în vedere implementarea unui sistem curricular bazat pe competențele necesare absolvenților fiecărui program de studiu și continuarea dezvoltării laturii practice a pregătirii studenților la toate programele de studiu ale facultăților. Un alt obiectiv propus e legate de consolidarea introducerii în cultura universității a metodelor educaționale moderne şi promovarea unor metode didactice care cresc implicarea activă a studenților în pregătirea profesională DIDACTIC-EDUCAȚIONAL 21 (Educație interprofesională și muncă în echipă interdisciplinară, Învățarea prin rezolvare de probleme, Învățarea în echipă, Ghidurile de studiu, Portofoliul de activitate, etc).

Planul de management propus de Anca Dana Buzoianu pentru un nou mandat mai propune crearea unei extensii internaționale a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, care să augmenteze prestigiul și vizibilitatea internațională ale universității, având în vedere cererea mare de formare medicală în statelemembre UE, experiența acumulată de cadrele didactice, precum și oportunitățile de dezvoltare instituțională preconizate.

Cosmin PURIȘ

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut