Peste 50 de stații de carburant din Cluj luate la purecat de inspectorii ITM

Inspectorii de muncă din județul Cluj au aplicat 62 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 212.100 lei în urma controalelor desfăşurate la staţiile de distribuție a carburanților și au sistat activitatea a 6 stații carburanți, pentru lipsa autorizației INSEMEX privind protecția la explozie.

ITM Cluj a transmis că în cadrul campaniei organizate la nivel național în perioada 10-16 martie 2022 au fost verificați 53 de angajatori din județul Cluj, care desfășoară activitivități în stațiile de distribuție a carburanților auto.

„Rezultatele vizitelor de inspecție efectuate de către inspectoratele teritoriale de muncă în anii anteriori, precum și evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidențiat faptul că , la angajatorii care desfășoară activități în stațiile de distibuție a carburanților auto,  au fost constatate o serie de deficiențe referitoare la sănătatea și securitatea lucrătorilor aflați în potențial pericol în locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive, precum și deficiențe în ceea ce privește domeniul relațiilor de muncă”, a transmis ITM Cluj.

În urma controalelor s-au aplicat un număr de 27 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 63.600 lei, din care o amendă de 10.000 lei pentru munca nedeclarată (primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial).

Celelalte amenzi au fost aplicate pentru: nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte; neorganizarea evidenței orelor lucrate, cu evidențierea zilnică a orelor de începere și de sfârșit ale  programului de lucru pentru fiecare salariat în parte; neeliberarea de către angajator a documentelor solicitate de angajat.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost sistate 7 echipamente de muncă: 6 stații carburanți, pentru lipsa autorizației INSEMEX privind protecția la explozie și un compresor neconform.

ITM Cluj atarge atenția că desfășurarea activității în mediu EX(risc de explozie), fără a deține autorizația INSEMEX poate provoca umătoarele riscuri cu potențial ridicat: pericol de explozie a stației de carburant; existența unor surse de aprindere care ar putea duce la explozie; nesemnalizarea corespunzătoare a zonelor din benzinărie și utilizarea surselor cu foc deschis în zone nesemnalizate corespunzător ar putea duce de asemenea la explozie; utilizarea echipamentelor de munca neconforme din punct de vedere tehnic sau nesemnalizarea corespunzătoare a acestora poate determina explozie; nerespectarea proiectului de zonare a echipamentelor de munca și a ventilației corespunzătoare poate provoca de asemenea  explozie.

Pentru nersepectarea normelor privind securitatea și sănătătea în muncă au fost constatate un număr de 112 contravenții, pentru care s-au aplicat 77 avertismente și 35 de amenzi în valoare de 148.500 lei. Principalele deficiențele pentru care s-au aplicat amenzile au fost următoarele: lipsa autorizației sau autorizație expirată INSEMEX privind protecția la explozie; căi de circulație blocate(depozitare produse); lipsă instruire corespunzătoare; lipsă autorizație ISCIR la stația GPL; nepurtare EIP(echipament individual de protecție) adecvat pentru vânzare GPL; depozitare necorespunzătoare a materialelor inflamabile; deservent stație GPL neautorizat ISCIR.

Pentru alte deficiențe, cum ar fi: truse de prim ajutor incomplete și cu produse expirate, lipsa prizei de împământare, extinctor expirat, lipsă pământare la stația de carburanți, lipsă pământare la standul de butelii, lipsă semnalizare permanentă de securitate s-au aplicat avertismente  fiind dispuse măsuri de remediere a acestora, cu termene certe de ducere la îndeplinire.

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut