Peste 1500 de candidați și doar 105 posturi titularizabile scoase la concurs, în unitățile de învățământ preuniversitar clujene

Un număr de 1.594 de candidați (dintre care 265 din promoția curentă) vor susține miercuri, 13 iulie, proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj.

Conform celor anunțate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, anul acesta sunt scoase la concurs 1.898 de posturi, dintre care doar 105 sunt pe durată nedeterminată. Concursul este organizat pentru 79 de discipline, cel mai mare număr de candidați fiind pentru: învățământ preșcolar în limba română (320 candidați), învățământ primar în limba română (242 candidați), psihopedagogie/ profesor itinerat (137 candidați), educație fizică și sport (135 candidați), limba și literatura engleză (82 candidați), limba și literatura română (79 candidați).

Proba scrisă, care se desfășoară în șase centre de concurs (Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr”, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” și Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”) va începe la ora 9:00.

„Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8:00. Durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 (patru) ore, de la primirea subiectelor, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore pentru candidații cu cerințe educaționale speciale. Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului a dispus asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și specifice deficienței respective, pentru un număr de 9 candidați. Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale, precum și baremele de evaluare pentru totalul disciplinelor de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate pe site-ul www.subiecte.edu.ro, după susținerea probei scrise” – precizează IȘJ Cluj.

Lucrările scrise vor fi evaluate în 12 centre de evaluare, constituite pe discipline, la nivel naţional. Primele rezultate vor fi afișate în 19 iulie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Contestațiile se depun în scris la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj sau se transmit prin poștă electronică în 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în 20 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate în 27 iulie.

Pentru a obține statutul de titular, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă și să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecția specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

Pentru angajarea pe durată determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 29 iulie – 26 august.

Număr redus de posturi titularizabile la disciplinele la care se susțin probe scrise în cadrul examenelor de Evaluarea Națională și Bacalaureat

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, la nivel național sunt disponibile 5.163 de posturi didactice/ catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, dintre care 3.848 în mediul urban și 1.315 în mediul rural. Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/ specializări: educatori/ profesori pentru învățământ preșcolar în limba română (1039); învățători/ profesori pentru învățământ primar în limba română (943); educaţie fizică și sport (520); muzică instrumentală (329).

Extrem de îngrijorător este faptul că un număr redus de posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează disciplinele la care se susțin probe scrise în cadrul examenelor naționale (Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a și Bacalaureat)” – declară ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Potrivit ministrului, ponderea acestor posturi reprezintă sub 10% din cele 5.163 de posturi pe care consiliile de administrație ale școlilor le-au publicat pentru titularizare/ angajare pe perioadă nedeterminată: Matematică – 195 posturi (dintre care 99 în mediul rural); Fizică – 117 posturi (dintre care 32 în mediul rural); Limba și literatura română – 48 de posturi (dintre care 13 în mediul rural); Chimie – 42 de posturi (doar 7 în mediul rural); Biologie – 36 de posturi (doar 6 în mediul rural); Istorie – 26 de posturi (doar 5 în mediul rural); Geografie – 9 posturi (nici un post în mediul rural); Economie – 20 de posturi (doar 3 în mediul rural); Sociologie – 3 posturi (nici un post în mediul rural); Filozofie – 3 posturi (nici un post în mediul rural); Psihologie – nici un post.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut