Pe ce își cheltuie românii banii

Consumul, principala destinaţie a cheltuielilor gospodăriilor, a deţinut anul trecut, în medie, pe ansamblul gospodăriilor, 61,1% din cheltuielile totale, acestea fiind de 2.979,3 lei lunar pe o gospodărie.

Datele prezentate de Institutul Naţional de statistică arată că, anul trecut, cheltuielile băneşti pentru cumpărarea de produse alimentare (inclusiv cheltuielile în unităţile de alimentaţie publică), nealimentare şi pentru plata serviciilor au fost de 2.745,8 lei lunar (56,3% din cheltuielile totale).
Cealaltă parte a cheltuielilor de consum, contravaloarea consumului uman din resurse proprii (acele produse alimentare şi nealimentare din resurse proprii care sunt consumate de membrii gospodăriei) a fost egală cu 233,5 lei pe gospodărie şi a reprezentat 4,8% din cheltuielile totale.
Cheltuielile pentru producţia gospodăriei, în anul 2021, au reprezentat 1,9% din cheltuielile totale, din care 0,4% au revenit cheltuielilor băneşti, iar 1,5% contravalorii consumului productiv din resurse proprii (furaje, seminţe etc.) utilizate pentru producţia gospodăriei. Acestea din urmă au însumat, în medie, 72,4 lei lunar pe gospodărie.
Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au reprezentat, în medie, 33,4% din consumul gospodăriilor. O altă componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, a fost legată de locuinţă, acesteia alocându-i-se 21,9% din cheltuielile de consum, cea mai mare parte a acestora fiind absorbită de consumul de utilităţi necesare funcţionării şi încălzirii locuinţei (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale şi alţi combustibili), care presupune cheltuieli în mare măsură obligatorii pentru gospodării (15,7%). În schimb, cheltuielile implicate de dotarea şi întreţinerea locuinţei au o
pondere mult mai scăzută (6,2%).
Următorul loc în ordinea determinată de volumul resurselor alocate a fost ocupat de cheltuielile pentru băuturi alcoolice şi tutun (8,1%) şi cheltuielile pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte (7,8%).
Cheltuielile efectuate de gospodării pentru sănătate şi mai ales cele pentru educaţie înregistrează un nivel scăzut, în special din cauza faptului că satisfacerea acestor nevoi ale membrilor gospodăriilor se realizează în cea mai mare parte prin servicii publice de care aceştia beneficiază în cadrul sistemului asigurărilor sociale sau gratuit.

Cheltuielile medii lunare pentru cumpărarea de produse alimentare (inclusiv cheltuielile în unităţi de alimentaţie publică) au fost, în anul 2021, de 854,8 lei pe gospodărie şi 337,4 lei pe persoană. Ponderea cheltuielilor pentru cumpărarea de produse alimentare (inclusiv cheltuielile în unităţi de alimentaţie publică) în totalul cheltuielilor pentru consumul alimentar – medie pe o gospodărie – a crescut faţă de anul precedent (de la 76,8% în anul 2020 la 78,5% în anul 2021), pondere diferenţiată pe categorii de gospodării, medii de rezidenţă şi regiuni.
Astfel, în totalul cheltuielilor pentru consumul alimentar, cumpărările au reprezentat peste 75% în gospodăriile de salariaţi (83,2%), de pensionari (75,8%), din mediul urban (86,1%), din regiunea Sud-Est (78,1%), din regiunea Sud Muntenia (76,2%), din regiunea Vest (80,8%), din regiunea Nord-Vest (76,2%), din regiunea Centru (78,7%) şi din regiunea Bucureşti – Ilfov (93,9%).
Cheltuielile pentru cumpărarea de produse alimentare şi băuturi alcoolice (inclusiv rămase în stoc, date în prelucrare, date la animale etc.) au însumat, în anul 2021, în medie, 360 lei lunar pe o persoană, cu 13,7% mai mari faţă de anul precedent.
În anul 2021, din totalul cheltuielilor băneşti pentru cumpărarea de alimente şi băuturi alcoolice, cele destinate cumpărării de pâine şi produse de franzelărie au scăzut faţă de anul precedent (de la 10,9% în 2020 la 10,7% în 2021). Această pondere se ridică la 15,6% (15,9% în anul 2020) în cazul gospodăriilor de agricultori şi la 13,6% (13,5% în 2020) în cazul gospodăriilor din mediul rural.
O pondere importantă o deţin şi cheltuielile pentru cumpărarea de carne şi preparate din carne, care împreună absorb, pe ansamblul gospodăriilor, în medie, 24,7% din cheltuielile pentru cumpărarea de produse alimentare şi băuturi alcoolice, atât în anul 2020 cât şi în anul anterior.
Legumele şi conservele din legume au reprezentat 7,5% din cheltuielile pentru cumpărarea de produse alimentare şi băuturi alcoolice, în scădere nesemnificativă faţă de anul anterior (7,7% în anul 2020).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut