Patriarhul Daniel: Îndemn la rugăciune, în mesajul transmis la Duminica migranților români

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, îndeamnă, „cu multă dragoste părintească”, pe toți românii care trăiesc departe de țară, să rămână „uniți prin continuă rugăciune cu Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, și, în același timp cu cei dragi rămași în România”.

În mesajul transmis la Duminica migranților români (21 august 2022), românii din diferite zone ale lumii sunt chemați să prețuiască și să cultive rugăciunea în comunitatea eclesială, precum și în familie, „rugăciunea fiind izvorul iubirii curate față de Dumnezeu, de cei dragi și de semeni”. De asemeni, slujitorii Sfintelor Altare ortodoxe românești din afara României sunt îndemnați de Patriarhul Daniel să înmulțească rugăciunea și să multiplice activitățile misionar-pastorale, de păstrare și cultivare a credinței creștine ortodoxe și a valorilor spirituale și culturale românești.

„Rugăciunea este temelia vieții și creșterii spirituale a omului, este mântuitoare și sfințitoare, deoarece ne umple de prezența lui Dumnezeu Cel Atotmilostiv. Sfânta Scriptură este bogată în nenumărate îndemnuri pentru a ne ruga. (…) În Noul Testament, Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos participând atât la slujbele din sinagogi, cât și rugându-Se în singurătate. Mântuitorul i-a învățat pe ucenicii Săi rugăciunea Tatăl nostru, izvorul de inspirație al tuturor celorlalte rugăciuni. (…) Rugăciunea, ca prezență și lucrare a Sfântului Duh în om, aduce mângâiere, pace și bucurie; ea ne unește cu Preasfânta Treime, izvorul bucuriei și vieții veșnice, precum și cu Biserica lui Hristos din toate timpurile și din toate locurile. Fără rugăciune nu este Biserică și nici viață creștină. Când pierdem bucuria și pacea sufletului, este semnul sigur că nu ne mai rugăm cum trebuie sau cât trebuie” – arată Patriarhul Daniel.

Potrivit Întâistătătorului BOR, creștinul ortodox trebuie să se roage cât mai mult „fiindcă rugăciunea ne ajută să înfruntăm greutățile vieții și să pregustăm încă din lumea aceasta tăria și bucuria Învierii și a vieții veșnice”. Rugăciunea este „biruința asupra înstrăinării omului de Dumnezeu, de sine însuși și de semeni, este izvor de comuniune și devine viața vieții noastre”.

„În contextul restricțiilor cauzate de situația pandemică mondială din ultimii ani, precum și a problemelor create ca urmare a războiului din Ucraina, s-a constatat necesitatea accentuării practicii rugăciunii în viața Bisericii și a credincioșilor și a intensificării împlinirii faptelor bune. Credincioșii, ca membre ale Trupului tainic al lui Hristos, sunt uniți prin har întreolaltă, suferința unuia fiind purtată de întreaga comunitate eclesială, potrivit îndemnului apostolic: «Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos» (Galateni 6, 2), precum și potrivit sfatului duhovnicesc: «Să vă rugați unul pentru altul» (Iacov 5, 16)”. (…) Pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Rugați-vă neîncetat!” (1 Tesaloniceni 5, 17), sub călăuzirea Sfântului Duh și prin practica duhovnicească a Sfinților Părinți, rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul”, denumită atât „rugăciunea minții”, cât și „rugăciunea inimii”, a devenit calea cea mai bună pentru luminarea sufletului și sfințirea vieții creștinului. De asemenea, prin practicarea rugăciunii neîncetate s-a născut în Biserică isihasmul, dorul de liniște și trezvie, sau starea de pace și bucurie duhovnicească în contrast cu lumea agitată” – arată Patriarhul Daniel.

„Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți românii, din România și din afara ei, și să le dăruiască pace și sănătate, ajutor și bucurie, întru mulți și fericiți ani!” – se spune la finalul mesajului transmis cu prilejul Duminicii migranților români.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2022 drept Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului. De asemeni, în contextul împlinirii a 1.000 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Simeon Noul Teolog († 1022) și a 300 de ani de la nașterea Sfântului Paisie de la Neamț († 1722), Sfântul Sinod a proclamat anul 2022 drept Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.

Duminica migranţilor români este celebrată în Patriarhia Română, începând cu anul 2009, în prima duminică după Adormirea Maicii Domnului.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut