Pandemia nu a afectat fondurile de pensii private

Fondurile de pensii private (Pilon II şi Pilon III) au cumulat, la finele lunii martie, 83,34 miliarde lei în active totale, cu 33% mai mult comparativ cu anul anterior.

Conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară, ca pondere în PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au înregistrat un nivel de 7,9%. Ponderea investiţiilor în instrumente cu venit fix reprezenta, la sfârşitul primului trimestru al anului, 71% din totalul portofoliului investiţional, în timp ce 24% au investiţii în acţiuni.
La Pilonul II valoarea totală a activelor a fost, în perioada ianuarie-martie 2021, de 80,24 miliarde lei, iar cea a activelor nete de 80,19 miliarde lei. Numărul participanţilor se ridica la 7,68 milioane persoane, contribuţia medie fiind de 197 lei/participant. Contribuţiile virate în sistemul de pensii administrate privat au însumat 2,42 miliarde lei. Rata medie de rentabilitate a fost de 6,1%,
iar valoarea medie a activului unui participant de 10.670 lei. Plăţile activului personal net către participanţi au fost de circa 64 milioane lei, pentru 3.991 participanţi şi beneficiari.
În Pilonul III, valoarea totală a activelor nete s-a ridicat la 3,1 miliarde lei, numărul de participanţi fiind de 534.760 persoane. Contribuţia medie a fost de 145 lei/participant, iar contribuţiile virate în sistem de 92 milioane lei. Rata medie de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat s-a cifrat la 9,09% şi a celor cu grad de risc mediu la 7,79%. Valoarea medie a unui cont a fost de 5.797 lei.
Plăţile activului personal net către participanţi au fost de aproximativ 27 milioane lei, pentru 2.587 participanţi şi beneficiari.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut