Operațiunile cu articole pirotehnice, în atenția polițiștilor clujeni

Polițiștii clujeni întreprind în această perioadă o serie de acțiuni de verificare a legalității desfășurării de operațiuni cu articole pirotehnice de către persoanele fizice și juridice, având în vedere că rănirea persoanelor, producerea de incendii sau distrugerea unor bunuri sunt câteva dintre consecințele negative generate de săvârșirea unor fapte care contravin prevederilor legale referitoare la regimul acestor articole.

„Pentru ca aceste consecințe negative să fie combătute, este important, în primul rând, ca toate persoanele să conștientizeze riscurile la care se expun prin folosirea articolelor pirotehnice ilegale, precum și consecințele nerespectării prevederilor în domeniu” – precizează polițiștii clujeni, care au transmis și câteva date referitoare la clasificarea articolelor pirotehnice de divertisment, conform prevederilor legale:

Categoria F1 prezintă un risc foarte scăzut, un nivel de zgomot neglijabil, fiind destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv în interiorul clădirilor cu destinația de locuință (exemple: focuri bengale, chibrituri bengale, bețișoare bengale, pocnitori de Crăciun, jerbe, granule scânteietoare, chibrituri detonante, pocnitori pentru petreceri, șerpi, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive). Categoria F2 prezintă un risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut, fiind destinate utilizării în exterior în spații restrânse (exemple: petarde, baterii, mine, minirachete, rachete, morișcă zburătoare, sori rotitori). Cele din categoria F3 prezintă un risc mediu, fiind destinate utilizării în exterior în spații deschise vaste și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane (exemple: roți zburătoare, baterii și combinații, jerbe, tub cu tragere, mine, rachete). Articolele din categoria F4 de mare risc, cunoscute sub denumirea de «articole pirotehnice de divertisment de uz profesional», sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane. Articole pirotehnice de scenă, categoriile T1 (care prezintă un risc scăzut) și T2 (destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni); alte articole pirotehnice, categoriile P1 (care prezintă un risc scăzut) și P2 (destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni)”.

IPJ Cluj atenționează că articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 pot fi puse la dispoziția publicului cu vârsta peste 16 ani, iar cele din categoriile 2, 3 și 4, precum și cele din categoriile articolelor pirotehnice de scenă (T2) și P2 sunt interzise în ceea ce privește deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg. Astfel, acestea din urmă pot fi folosite numai de către pirotehnicieni și numai în scopul pentru care sunt destinate.

Articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.

Articolele pirotehnice destinate utilizării de către publicul larg pot fi achiziționate numai de la persoane juridice autorizate să desfășoare activități cu acest tip de produse, fiind interzisă procurarea de la persoane fizice.

„Nu uitați că este intersiză folosirea articolelor pirotehnice în următoarele condiții: între orele 24:00 – 06:00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale; la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri; la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze; la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre; pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane; la o distanță mai mică de 500 m de păduri” – atenționează polițiștii clujeni.

Potrivit acestora, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă: orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept; comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani; comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate pirotehnicienilor.

Întrucât sănătatea și siguranța cetățenilor sunt prioritare, polițiștii clujeni recomandă tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale și să nu se expună la riscuri.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut