Observator teatral

Hamlet anchetat și judecat pe scena teatrului

Din sala de curs a Facultății de Teatru și Film, unde au loc metodice procese de analize și dezbateri pe seama unor personaje din operele literare studiate, profesorul și actorul Ionuț Caras a adus pe scena Naționalului clujean un spectacol-dezbatere de acest fel avândul ca „inculpat” pe… însuși Hamlet. Proiectul are în vedere o serie de manifestări tip Procese la teatru, acesta fiind primul episod dintr-o serie ce se anunță promițătoare. „Înscenări” de acest fel se fac nu numai la facultățile de teatru și film, dar și la liceele cu profil umanist spre a antrena pe elevi în susținerea argumentației euristice, spre a-i determina să participe, să judece și să aplice verdicte. Iată cum teatrul clujean vine din nou în ajutorul școlii, după ce, prin dramatizări din Camil Petrescu, Mateiu Caragiale sau mai recent Marin Preda, a momit, a servit drept pretext spre lectură pentru învățăcei. Se spune că pe scene din străinătate au loc de multă vreme reprezentații în genul unor procese-dezbateri din lumea teatrului. La noi, inițiativa profesorului Ionuț Caras e o noutate și de aceea trebuie întâmpinată ca atare.

Decorul maxim simplificat (o masă, o perdea, un scaun, craniul bufonului Yorick) e îmbogățit vizual de imaginile și eclerajul propuse de Lucian Matei. După un scurt rezumat al piesei, făcut de Ionuț Caras în postură de „maestru de ceremonii”, se trece la exemplul supus analizei, reconstituirea crimei. Ideea de la care se pornește este tranșantă și vizează crima înfăptuită de Hamlet asupra lui Polonius, de fapt o confuzie. Hamlet intră în iatacul mamei, regina Gertrude, crede că după perdea se ascunde însuși regele Claudius, ucigașul tatălui său și dorința de a-și răzbuna tatăl îl îndeamnă la crimă. Se decupează din piesa lui Shakespeare această scenă și este oferită ca punct de plecare în dezbatere. Interpreții secvenței sunt Cosmin Stănilă (Hamlet), Irina Wintze (Gertrude), Cristian Grindean (Polonius). Pe scena Naționalului clujean au apărut în rolul lui Hamlet Sorin Leoveanu în spectacolul lui Vlad Mugur din 2001 și Cristian Grosu în montarea prescurtată a italianului Roberto Bacci din 2013. Cu această tradiție în Hamlet, instituția își poate permite să aprofundeze sub această formă problematica piesei. Oricum, din scurtul fragment reprodus pe scenă, tânărul Cosmin Stănilă își face o bună intrare cu Hamlet-ul său.

Spre a da greutate dezbaterii, sunt invitate pe scenă două doamne avocate din Baroul Cluj: Roxana Mândruțiu și Gabriela Groza, în rolurile de procuror și acuzator al lui Hamlet. Este Hamlet vinovat de această crimă? Va fi condamnat sau achitat? Pledoariile pro și contra încadrează personajul în textură juridică oferind posibilitatea de a-l vedea și sub acest aspect azi, când legislația în vigoare e mult diferită de vremea în care prințul Danemarcei trăia în castelul Elsinore. Prelegerile celor două reprezentante ale justiției, susținute impecabil, ca veritabile actrițe sigure de misia încredințată, sunt exemplare prin argumentație și elocință. Spectatorii înșiși sunt invitați să voteze prin cele două cartonașe (alb și negru) puse la dispoziție la intrarea în sală. E și această punere în scenă un joc cât se poate de serios și benefic întru cunoașterea unei abordări insolite, aplicate asupra celebrului și tristului prinț al Danemarcei.

Profesorul Ionuț Caras anunță un alt proces-dezbatere la toamnă. Este vorba despre Manole, eroul baladei din Mânăstirea Argeșului.

Adrian ŢION

Articole din aceeasi categorie