Noul cadru de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în învățământul preuniversitar, reglementat de Guvern

Ordonanța de urgență prin care se realizează extinderea bazei de selecție și introducerea unor criterii de performanță în susținerea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director, director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și funcțiilor de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare și casele corpului didactic, inițiată de Ministerul Educației, a fost adoptată, joi, de Guvern.

Astfel, cadrul legal nu va mai fi limitat în materie de îndeplinire a condițiilor de înscriere la concurs doar de către cadrele didactice titulare care au calitatea de expert în management educațional.

Prin urmare, la  concursul pentru ocuparea funcției de director/ director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar se vor putea prezenta și cadre didactice titulare care nu au calitatea de experți în management educațional, dar care au diplomă de licență sau atestat de echivalare, au promovat examenul de definitivat și au cel puțin cinci ani vechime în învățământ.

La concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control din inspectoratele școlare se vor putea prezenta și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educațional, dar care au diplomă de licență și gradul didactic I sau II.

La concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic se vor putea prezenta și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educațional, dar care au diplomă de licență și titlul de doctor sau gradul didactic I.

Promovarea candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum și pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și de control din inspectoratele școlare se poate face doar in condițiile în care aceștia au obținut minimum nota 7 (șapte), atât la proba scrisă, cât și la proba de interviu.

Potrivit Ministerului Educației, proiectul a fost inițiat „ca urmare a unei analize obiective a nevoilor sistemului național de învățământ preuniversitar, din perspectiva asigurării unui management de calitate”.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut