Nereguli la medicii de familie clujeni în plină pandemie

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Cluj a realizat anul trecut 240 de acţiuni de control la furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare. Printre cei verificați s-au numărat și medicii de familie.

În total, CJAS a imputat 148.009,27 lei de lei furnizorilor de servicii medicale în urma acestor acţiuni de control, după neregulile descoperite. O parte dintre controale au fost realizate la nivelul medicilor de familie care activează pe raza judeţului Cluj şi care au contract cu CJAS Cluj.

Echipele de control au descoperit multiple nereguli în urma acestor controale, de la prescrierea de reţete cu încălcarea prevederilor legale, până la abateri mai complexe, precum nerespectarea prevederilor legale privind eliberarea certificatelor de concediu medical.

Printre neregulile descoperite la medicii de familie s-au numărat prescrieri de medicamente fără contribuție personală din partea asiguratului, pentru pacienți care la data prescrierii erau raportați ca fiind internați în regim de spitalizare continuă în unități sanitare cu paturi din judetul Cluj, fara a prezenta documentul prevăzut de lege sau raportări de servicii medicale în aceeași perioadă; Totodată, au mai fost descoperite prescrieri de medicamente în regim de compensare de 90% din prețul de referință al medicamentelor prevazute în sublista B, în cazul unor persoane înscrise în programul informatic SIUI la categoria pensionari cu venituri realizate numai din pensii pânî la limita precizată în norme, fără ca aceste persoane să îndeplinească condițiile legale pentru a fi înregistrate la aceasta categorie la data emiterii prescripțiilor medicale. De asemenea, au fost identificate prescrieri de medicamente în regim de compensare de 100% din prețul de referință al medicamentelor prevăzute în sublista B în cazul unor persoane înscrise in programul informatic SIUI la categoria asigurați ca “persoane cu handicap” (HAND) sau “veterani” (VETE), fără ca aceste persoane să îndeplinească condițiile legale pentru a fi înregistrate la aceaste categorii la data emiterii prescripțiilor medicale.

În urma acestor verificării, membrii echipei de control au dispus imputarea și recuperarea de la 35 medici de familie a contravalorii decontate pentru prescripții și servicii medicale neconforme ( 9.167,37 lei), la care s-au calculat dobânzi și penalitati de întârziere (1.366,55 lei), în suma totala de 10.533,92 lei. Un medic de familie a fost sancționat cu „avertisment scris” pentru nerespectarea obligațiilor contractuale iar un altul a primit aceeași sancțiune pentru nerespectarea prevederilor legale privind eliberarea certificatelor de concediu medical; Un alt medic de familie a primit „avertisment scris” pentru nerespectarea prevederilor din contractul de furnizare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor aflate în izolare sau carantină pentru boli infectocontagioase.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut