Mitropolitul Bartolomeu: Nimeni nu poate pretinde că este cu adevărat intelectual dacă nu a citit măcar o dată Biblia

Într-o mărturisire făcută în predica susținută în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la 29 ianuarie 2006, vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu împărtășea credincioșilor prima sa întâlnire cu Biblia, cartea de căpătâi a credinței:

„Eram în clasa a treia primară și auzisem de Biblie că este o carte importantă. Maică-mea era fiică de preot, dar nu aveam o Biblie în casă. M-am dus la un unchi de-al meu, fratele ei, care era țăran, și pesemne că moștenise o Biblie de la taică-său. El nu o citea, pentru că nu știu dacă știa bine să citească. Dar eu, mergând la unchiul meu, am văzut în rafturile lui de câteva cărți una pe care scria Biblia. Și am spus: „Unchiule, mi-o împrumuți și mie, să o citesc?”. „Ia-o, mă!”.

Eu păzeam vaca pe câmp, și în mai multe săptămâni, păzind vaca, am citit Biblia din scoarță în scoarță. Nu interesează ce am priceput eu din ea la vârsta aceea, interesează că prin Biblie m-am întâlnit eu cu Dumnezeu. Și mai cu seamă când am ajuns la Noul Testament am început să pricep și să cred mai mult în Dumnezeu.

Dacă vezi cumva Biblia și nu o ai, o împrumuți de la cineva care o are, și măcar din curiozitate, să nu se spună că ai îmbătrânit și că n-ai trecut și tu cu ochii prin Biblie. Și să știți un lucru de la mine: cel care devine matur, intelectual, nu poate pretinde că este cu adevărat intelectual dacă nu a citit măcar o dată în viața lui, Biblia”.

În anul 1990, la 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, Mitropolitul Bartolomeu începe munca de revizuire în limba română și de comentare a Bibliei, pe o perioadă de unsprezece ani. În anul 1993 apare Noul Testament, versiune revizuită, redactată și comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București. În 1996 apare Cartea lui Iov, versiune revizuită după Septuaginta, redactată și comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Anastasia, București. În anul 1997 apare Pentateuhul sau Cele cinci cărți ale lui Moise, versiune revizuită după Septuaginta, redactată și comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București.

În 1998 este publicată Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului și regelui David, versiune revizuită după Septuaginta, redactată și comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca. Și în același ani, mai iese de la tipar Cântarea Cântărilor, la Editura Anastasia, București.  În 1999 apar Cartea Profetului Isaia și Cartea Profetului Ieremia. În anul 2000  este publicat volumul Poezia Vechiului Testament: Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București.

Cartea Profetului Iezechiel și Cartea Profetului Daniel și ale celor doisprezece profeți mici sunt publicate în anul 2000.

În anul 2001, la împlinirea a 80 de ani de viață, apare Apocalipsa Sfântului Ioan. Traducere, introducere și note de Bartolomeu Valeriu Anania, la Editura Paralela 45, Cluj-Napoca, cu ilustrații de Albrecht Dürer, iar la Editura Renașterea apare volumul Bartolomeu Valeriu Anania. In honorem și lucrarea Introducere în citirea Sfintei Scripturi.

În anul întâi al mileniului trei este publicată Biblia sau Sfânta Scriptură, ediție jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, sprijinit pe numeroase alte osteneli. Lucrarea, tipărită deja în mai multe tiraje, se bucură de un interes cu totul deosebit din partea specialiștilor, dar nu mai puțin din partea credincioșilor, pentru noutatea de ordin teologic și filologic pe care o aduce față de variantele românești precedente, pentru așezarea textului într-o limbă română actuală și mai ales pentru utilitatea celor peste 8.000 de note subsidiare menite să-i ofere cititorului căi de acces spre adevărul textului. În spațiul Ortodoxiei românești, Ediția jubiliară a Bibliei este prima versiune adnotată. Activitatea de revizuire depusă de Arhiepiscopul Bartolomeu este evaluată de către specialiști în întâlnirile ocazionate de prezentarea lucrării către publicul din București – la Patriarhie și Academia Română -, la Râmnicu-Vâlcea, Bistrița, Oradea, Cluj-Napoca; la Craiova, în 2003.

În anul 2004 apare Biblia – ediția jubiliară, în format electronic, pe CD.

Viorica VĂSCU

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut