Ministerul Educației, somat să asigure „egalitate de oportunitate pentru excelență în educație”

Mai multe organizații nonguvernamentale implicate în dezbaterea privind viitorul politicilor educaționale cer Ministerului Educației să asigure „egalitate de oportunitate pentru excelență în educație”.

În acest sens, în contextul consultării publice pe marginea proiectelor de reformă în sistemul de învățământ România Educată, solicită ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, să elimine alineatul 2, articolul 70 din proiectul de lege privind învățământul preuniversitar („Unitățile de învățământ liceal cu statut de Colegiu național pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Restul locurilor se ocupă prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale”).

Considerăm că includerea în proiectul legii educației a acestei prevederi reprezintă un afront la ideea de echitate și egalitate de oportunitate în interiorul sistemului de învățământ preuniversitar obligatoriu. Mai mult decât atât, acordând dreptul de organizare a unui concurs de admitere în învățământul liceal doar pentru unitățile de învățământ cu statut de colegiu național reprezintă o măsură preferențială nejustificată și inechitabilă în raport cu celelalte licee” – arată organizațiile semnatare ale unei Scrisori deschise adresate Ministerului Educației.

În document este amintit că nici măcar profesorii nu susțin o astfel de măsură, fapt evidențiat de un raport al Fundației World Vision România, potrivit căruia 7 din 10 profesori consultați apreciază că introducerea examenelor separate pentru intrarea la colegiile naționale ar crea inechitate în sistemul de educație. La fel, 44% dintre elevii consultați de Fundația World Vision România cred că elevii din mediile dezavantajate vor avea mai puține șanse să intre la colegiile naționale dacă acestea ar organiza concursuri de admitere separat.

„Posibilitatea ca aceste colegii naționale să organizeze concursuri de admitere cu subiecte proprii, fără vreun control al calității extern și fără vreo supervizare din partea Ministerului Educației, constituie o politică educațională cu dedicație pentru colegiile centenare, una despre care considerăm că are potențialul să dinamiteze ideea de egalitate de șanse în învățământul public și să încurajeze industria meditațiilor.

Într-un sistem educațional deja puternic segregat, inclusiv la nivelul liceelor, unde se remarcă o diferență substanțială între «liceele bune» și «liceele proaste», generată majoritar de un sistem de admitere care încurajează astfel de etichete, considerăm că această măsură ar accentua statutul deja existent al colegiilor naționale, transmițând în comunitatea educațională ideea că ele sunt singurele unde se poate cultiva excelența, celelalte licee fiind asimilate cu mediocritatea” – arată semnatarii Scrisorii deschise, intitulată ”Fără politici educaționale cu dedicație pentru colegiile centenare! Vrem un proces de admitere în învățământul preuniversitar predictibil, corect și echitabil” .

„Ni se repetă – mai spun semnatarii Scrisorii deschise – , pe mai multe voci, că Evaluarea Națională nu mai este un examen suficient de relevant care să permită o ierarhizare a elevilor în funcție de abilități și competențe la o disciplină sau alta. Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, este responsabil de elaborarea subiectelor pentru acest examen național, așadar nimic nu împiedică această instituție să facă diligențele necesare pentru a racorda noua Evaluare Națională la exigențele noii generații de elevi, precum și la nevoile pieței muncii. Credem că Ministerul Educației dispune de tot arsenalul de politici și instrumente necesar pentru a putea calibra procesul de admitere în clasa a IX-a la aceste nevoi, ținând, în același timp cont de principiile egalității de șanse și cel al echității și incluziunii în educație, principii care se regăsesc în viziunea de țară România Educată”.

Nu în ultimul rând, ONG-urile semnatare consideră „demnă de dezavuat și incompletă” declarația ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, care justifică propunerea privind organizarea admiterii preferențiale de către colegiile naționale astfel prin aceea că „altă șansă pentru a susține excelența nu există!”.

„Susținerea excelenței în educație nu ar trebui să echivaleze cu abandonarea celor cu mai puține șanse la o educație de calitate, ci, dimpotrivă, sprijinirea lor pentru atingerea propriului potențial, prin politici și măsuri racordate la nevoile acestora. Echitatea și excelența nu se exclud, iar Ministerul Educației ar trebui să depună eforturile necesare pentru ca noul proiect de lege privind învățământul preuniversitar să reflecte acest lucru, în acord cu viziunea de țară pe care, declarativ, o urmează” – spun semnatarii acestei Scrisori deschise, inițiată de Societatea Academică din România (SAR). Co-inițiatori: Fundația World Vision România, Organizația Salvați Copiii România, Asociația Ține de Noi, Asociația SUPRA, Asociația Mame pentru mame, Federația Părinților și Aparținătorilor Legali (FePAL), Grupul civic “Părinții cer schimbare” și asociații ale elevilor din mai multe județe ale țării. Lista semnatarilor rămâne deschisă.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut