Ministerele Educației și Sănătății au emis ordinul privind măsurile de organizare a activității în școli

Ministerele Educației și Sănătății au emis ordinul care modifică și completează prevederile anterioare privind organizarea activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Potrivit noului ordin, „este permisă participarea preșcolarilor/ elevilor din învățământul special, cu prezența fizică, la nivelul tuturor grupelor/ claselor, în toate unitățile de învățământ care funcționează în localități în care nu este declarată starea de carantină, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare adecvată, respectarea normelor de igiena și asigurarea ventilării regulate a spațiilor”, informează AGERPRES.

Personalul didactic/ nedidactic și personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învățământ are obligația să poarte mască în permanență în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior, precum și în sălile de clasă, cu excepția situațiilor în care procesul specific de predare/ învățare/ recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi viziere și vor evita în permanență contactul față în față cu copiii la o distanță mai mică de 2 m.

Potrivit ordinului, Consiliul de administrație al unității de învățământ propune IȘJ aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează: scenariul 1 – participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori; scenariul 2 – participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară și participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ ani de studiu, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dacă la nivelul localității nu este declarată starea de carantină.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut